03.11.2014/114

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 03.11.2014
Toplantı Sayısı : 114
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un UCB Pharma A.Ş. tarafından 25.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Romotoid Artrit Tedavisinde Öngörülebilir Bir Gelecek” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına, 24.09.2014 tarih ve 110/5 toplantı sayılı kararın yukarıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin Dekanlığın 22.10.2014 tarih ve 21510 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatoş ÖNEN’ in UCB Pharma A.Ş. tarafından 25.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Romotoid Artrit Tedavisinde Öngörülebilir Bir Gelecek” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına, 24.09.2014 tarih ve 110/6 toplantı sayılı kararın yukarıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin Dekanlığın 22.10.2014 tarih ve 21511 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Güner Hayri ÖZSAN’ ın Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından 23.10.2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen 40. Ulusal Hematoloji Kongresinde “Hematolojik maliniteli hastalarda İFİ için risk değerlendirilmesi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 23.10.2014 tarih ve 21645 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şti. tarafından 22.10.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Erken Evre Meme Kanserinde Hasta Seçim Kriterleri” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 22.10.2014 tarih ve 21515 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd.Şti. tarafından 06.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “VTE Tedavisinde Rivaroksaban’ la Tek İlaç Tedavi Yaklaşımı” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 30.10.2014 tarih ve 22089 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Ziya KURUÜZÜM’ ün Gilead Sciences İlaç Ltd.Şti. tarafından 23.10.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Viral Hepatitler Güncelleme (HBV-HCV)” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 23.10.2014 tarih ve 21744 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç. Tic. A.Ş. tarafından 20.10.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “WSC Diener Roadshow” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 22.10.2014 tarih ve 21485 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ömer KOZAN’ ın sorumlu araştırıcı oldukları Pfizer Inc.. tarafından desteklenen B1481022 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 141.962,50 TL. (17 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 19.774,40 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 258,41 TL.,Tarama Başarısızlığı 4.634,14 TL., Diğer 8.784,89 TL., Honararium bedeli 108.510,66 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 15.10.2014 tarih ve 20905 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ömer KOZAN’ ın sorumlu araştırıcı oldukları Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. tarafından desteklenen B1481022 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 135.439,60 TL. (16 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 10.639,20 TL., Honararium bedeli 124.800,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 15.10.2014 tarih ve 20905 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
10- Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulunun 29.05.2014 tarih ve 99 sayılı 18 nolu kararda yer alan “KARAR 1: DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIMI”3.4.6. Döner Sermaye Ek ödeme Diğer Faaliyetler (E) Puanı maddesinin“Tablo 3: Özellik arz eden birimler ve ek görev türleri” maddesine tanımlanan birimlere uygulanan oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Faturalama Hizmetleri Birimi Hemşire (İlave E Puan Yüzdesi % 10)” olarak eklenmiştir.01.11.2014 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanması hususunda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 03.11.2014 tarih ve 5157 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
  Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 03.11.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ’ un UCB Pharma A.Ş. tarafından 25.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Romotoid Artrit Tedavisinde Öngörülebilir Bir Gelecek” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına, 24.09.2014 tarih ve 110/5 toplantı sayılı kararın yukarıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatoş ÖNEN’ in UCB Pharma A.Ş. tarafından 25.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Romotoid Artrit Tedavisinde Öngörülebilir Bir Gelecek” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına, 24.09.2014 tarih ve 110/6 toplantı sayılı kararın yukarıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Güner Hayri ÖZSAN’ ın Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından 23.10.2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen 40. Ulusal Hematoloji Kongresinde “Hematolojik maliniteli hastalarda İFİ için risk değerlendirilmesi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şti. tarafından 22.10.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Erken Evre Meme Kanserinde Hasta Seçim Kriterleri” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd.Şti. tarafından 06.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “VTE Tedavisinde Rivaroksaban’ la Tek İlaç Tedavi Yaklaşımı” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Ziya KURUÜZÜM’ ün Gilead Sciences İlaç Ltd.Şti. tarafından 23.10.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Viral Hepatitler Güncelleme (HBV-HCV)” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç. Tic. A.Ş. tarafından 20.10.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “WSC Diener Roadshow” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ömer KOZAN’ ın sorumlu araştırıcı oldukları Pfizer Inc.. tarafından desteklenen B1481022 protokol numaralı “PF-04950615’ in yüksek riskli gönüllülerde majör kardiyavüsküler olayları azaltma etkililiğinin, güvenliğinin, güvenliğinin ve tolere edilebilirliğinin değerlendirildiği faz 3, çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo-kontrollü, paralel gruplu” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan toplam 141.962,50 TL. (17 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 19.774,40 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 258,41 TL.,Tarama Başarısızlığı 4.634,14 TL., Diğer 8.784,89 TL., Honararium bedeli 108.510,66 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ömer KOZAN’ ın sorumlu araştırıcı oldukları Pfizer Inc.. tarafından desteklenen B1481022 protokol numaralı “Stentli perkütan koroner girişim (PCL) geçiren nonvalvüler atrial fibrilasyonlu (NVAF) Hastalarda, dabigatran eteksilata (110 mg ve 150 mg bid) ilave olarak klopidogrel veya tikagrelor ve aspirinin verdiği ikili antitrombotik tedaviye karşı, varfarine (INR 2.0-3,0) ilave olarak klopidogrel veya tikagrelor ve aspirinin verildiği üçlü tedavi stratejisinin değerlendirilmesine yönelik prospektif, randomize, açık etiketli, körlenmiş sonlanım nokta (PROBE) çalışması” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan toplam 135.439,60 TL. (16 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 10.639,20 TL., Honararium bedeli 124.800,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10: Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulunun 29.05.2014 tarih ve 99 sayılı 18 nolu kararda yer alan “KARAR 1: DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIMI” 3.4.6. Döner Sermaye Ek ödeme Diğer Faaliyetler (E) Puanı maddesinin“Tablo 3: Özellik arz eden birimler ve ek görev türleri” maddesine tanımlanan birimlere uygulanan oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Faturalama Hizmetleri Birimi Hemşire (İlave E Puan Yüzdesi % 10)” olarak eklenmiştir.01.11.2014 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.