03.11.2009/940

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.11.2009
Toplantı Sayısı : 940 

GÜNDEM           :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Şükrü Araç’ın, Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde özlük hakları saklı kalmak ve eğitim öğretim aktivitelerini Fakültesinde devam ettirmek kaydıyla mevcut görevine ilaveten (2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinde belirtilen zorunlu çalışma saatleri dışında) uygun görülen görevlendirilmesinin 18.11.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Gülay’ın, Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde özlük hakları saklı kalmak ve eğitim öğretim aktivitelerini Fakültesinde devam ettirmek kaydıyla mevcut görevine ilaveten (2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinde belirtilen zorunlu çalışma saatleri dışında) uygun görülen görevlendirilmesinin 18.11.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapmakta olan Uzm. H.İbrahim Gençbüyür’ün, TÜBİTAK ULAKBİM’in (Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) düzenlediği “Yaşam Bilimlerinde Elektronik Yayıncılık ve Dergi İzleme Sistemleri 3 Editörler Çalıştayı’na katılmak üzere 20.11.2009 tarihinde (Yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapmakta olan Uzm. Elçin Gök’ün İtalya/Trieste’de yapılacak Deprem Mühendisliği Çalıştayı’na katılmak ve sunum yapmak üzere 29.11.2009-04.12.2009 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların birim döner sermaye bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2009 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesindeki 740.31.06 “Diğer Hizmetler” harcama kaleminden 10.000 TL tutarın, 253.03.06 “Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri” harcama kalemine aktarılması.
 7. Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DABMER) Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesi’nin 32.birimi olarak kabul edilmesi ve bir alt hesap açılması.
 8. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 26.10.2009 tarihinde Konya’da düzenlenen “Koah Forumu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.350 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 9. Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6/c maddesi uyarınca; şirket kurmak, şirkete ortak olmak ve yönetici olmak için izin isteyen öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere komisyon oluşturulması.
 10. Akademik kadro aktarması.
 11. Akademik kadro aktarması.
 12. Akademik kadro aktarması.
 13. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Adnan Kasman, Doç.Dr. Özkan Tütüncü, Yrd.Doç.Dr. Sabri Erdem ve Öğr.Gör. Şenol Sönmez’in ALES Özel Eğitim Danışmanlık Org.Hiz.Tic.Ltd.Şti. tarafından 02.11.2009-18.01.2010 tarihleri arasında düzenlenen “Hastane Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda, toplam 24 saat ders vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri, bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 1.472,40 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 14. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Astarcıoğlu hakkındaki raporlar.
 15. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Doğuş Taylan Türkel’in, 15.12.2009-14.12.2010 tarihleri arasında (yol hariç) TÜBİTAK Doktora Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında “Gemilerin İhtiyati Haczinde Borçlunun Korunması” adlı doktora tez konusu ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere Hamburg Üniversitesi’nde yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Rektörlük Uzmanı Mehmet Güven Koçak’ın, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) yıllık toplantısına katılmak üzere 08-13 Kasım 2009 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların, Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Selçuk Üniversitesi/Konya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. İlahiyat Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 18. İşletme Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 19. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 20. Hukuk Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 22. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 23. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 27. Devlet Konservatuvarı’nda 2009-2010 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 28. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 29. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 30. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. Mimarlık Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği programında görevli uygulama öğretmenleri için açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. Mühendislik Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 38. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 39. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 40. Tıp Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılında I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 41. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 42. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 43. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında uygulama dersleri için uygulama okullarında görevli bulunan öğretmenlere açılan derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 44. Tıp Fakültdesi’nde 2009-2010 öğretim yılında Uzmanlık öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 03.11.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15. ve 16. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Şükrü Araç’ın, Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde özlük hakları saklı kalmak ve eğitim öğretim aktivitelerini Fakültesinde devam ettirmek kaydıyla mevcut görevine ilaveten (2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinde belirtilen zorunlu çalışma saatleri dışında) uygun görülen görevlendirilmesinin 18.11.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Gülay’ın, Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde özlük hakları saklı kalmak ve eğitim öğretim aktivitelerini Fakültesinde devam ettirmek kaydıyla mevcut görevine ilaveten (2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinde belirtilen zorunlu çalışma saatleri dışında) uygun görülen görevlendirilmesinin 18.11.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapmakta olan Uzm. H.İbrahim Gençbüyür’ün, TÜBİTAK ULAKBİM’in (Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) düzenlediği “Yaşam Bilimlerinde Elektronik Yayıncılık ve Dergi İzleme Sistemleri 3 Editörler Çalıştayı’na katılmak üzere 20.11.2009 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapmakta olan Uzm. Elçin Gök’ün İtalya/Trieste’de yapılacak Deprem Mühendisliği Çalıştayı’na katılmak ve sunum yapmak üzere 29.11.2009-04.12.2009 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların birim döner sermaye bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2009 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesindeki 740.31.06 “Diğer Hizmetler” harcama kaleminden 10.000 TL tutarın, 253.03.06 “Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri” harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DABMER) Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesi’nin 32. birimi olarak kabul edilmesine ve bir alt hesap açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 26.10.2009 tarihinde Konya’da düzenlenen “Koah Forumu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.350 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6/c maddesi uyarınca; şirket kurmak, şirkete ortak olmak ve yönetici olmak için izin isteyen öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere aşağıdaki komisyonun oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
Komisyon            :
– Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM – Müh.Fak.
– Prof.Dr. Vedat ARSLAN – Müh.Fak.
– Prof.Dr. N.Sefa KURALAY – Müh.Fak.
– Prof.Dr. Eyüp AKPINAR – Müh.Fak.
– Doç.Dr. Erdal ÇELİK – Müh.Fak.
– Doç.Dr. Erdal ÖZKOL – İ.İ.B.Fak.
– Doç.Dr. Mustafa Yavuz ERGÜN – Fen-Ed.Fak.
KARAR 10- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 13- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Adnan Kasman, Doç.Dr. Özkan Tütüncü, Yrd.Doç.Dr. Sabri Erdem ve Öğr.Gör. Şenol Sönmez’in ALES Özel Eğitim Danışmanlık Org.Hiz.Tic.Ltd.Şti. tarafından 02.11.2009-18.01.2010 tarihleri arasında düzenlenen “Hastane Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda, toplam 24 saat ders vermek üzere 02.11.2009 – 09.11.2009 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine, bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 1.472,40 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Astarcıoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Astarcıoğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hüseyin Astarcıoğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Doğuş Taylan Türkel’in, 15.12.2009-14.12.2010 tarihleri arasında (yol hariç) TÜBİTAK Doktora Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında “Gemilerin İhtiyati Haczinde Borçlunun Korunması” adlı doktora tez konusu ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere Hamburg Üniversitesi’nde yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlük Uzmanı Mehmet Güven Koçak’ın, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) yıllık toplantısına katılmak üzere 08-13 Kasım 2009 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların, Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Selçuk Üniversitesi/Konya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 07.10.2009 tarih ve 1/2 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 13.10.2009 tarih ve 26/9 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 07.10.2009 tarih ve 626/9 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde, örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin, 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren 03.06.2009 tarih ve 4/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 15.10.2009 tarih ve 38/7 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 08.10.2009 tarih ve 354/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 18.09.2009 tarih ve 33/3 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 05.10.2009 tarih ve 19/7 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 08.10.2009 tarih ve 33/8 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 09.10.2009 tarih ve 40/16 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren 08.10.2009 tarih ve 22/10 sayılı Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren 03.06.2009 tarih ve 4/1 sayılı Yüksekokul Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 08.10.2009 tarih ve 20/2 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 13.10.2009 tarih ve 662/2 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 28.10.2009 tarih ve 40/15 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 16.10.2009 tarih ve 21/18 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Karında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 28.10.2009 tarih ve 31/11 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Karında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin,Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 09.10.2009 tarih ve 372/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Buca Eğitim Fakültesi 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının 20.10.2009 tarih ve 38/11-12 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 08.10.2009 tarih ve 29/34 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 28.10.2009 tarih ve 45/30 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi
KARAR 38- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren Enstitü Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 02.11.2009 tarih ve 25/12 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde I., II.., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 20.10.2009 tarih ve 38/14-a sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 14.10.2009 tarih ve 30/10 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulama dersleri için uygulama okullarında görevli bulunan öğretmenlere açılan derslerin şube sayılarının 14.10.2009 tarih ve 30/13 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde Uzmanlık öğrencilerine verilecek derslerin 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.