03.07.2012/401

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.07.2012
Toplantı Sayısı : 401

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.06.2012 tarih ve 5854-27380 sayılı yazısı gereğince 2011-2012 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları için açılacak bütünleme sınav tarihlerinin ve koşullarının belirlenmesi.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.06.2012 tarih ve 5854-27380 sayılı yazısı gereğince tüm yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanındığından 2012-2013 eğitim öğretim yılı akademik takviminde değişiklik yapılması.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Biyoteknoloji Anabilim Dalı bünyesinde %30 İngilizce eğitim verilmek üzere “Biyoteknoloji Doktora Programı” açılması.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalı bünyesinde %30 İngilizce eğitim verilmek üzere “Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Bilimsel Hazırlık Programı açılması ve öğretim planı.
 7. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Özel Yetenek Giriş Sınavı İle Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi.
 8. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi.
 9. Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi.
 10. Edebiyat Fakültesi’nin bazı bölümleri arasında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Çift Anadal Programları ile Yandal Programlarının açılması ve bu programlara ait öğretim planları.
 11. Mimarlık Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 12. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına bağlı “Yara İyileşmesi” Bilim Dalı açılması.
 13. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması.
 14. Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması.
 15. Dokuz Eylül Üniversitesi Uyku ve Bilinç Durumları Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması.
 16. Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması ve yeni Yönetmelik taslağının görüşülmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
 
Prof.Dr. Serap ALP
 
Prof.     Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Okan TUNA
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Osman BİLEN
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
 
Prof.Dr. İlhan ÖZTOP
 
Prof.Dr. Şermin GENÇ
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Salih ANGIN
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Orhan MAĞDEN
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Senatosu 03.07.2012 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar ile Prof.Dr. Serdar Kurt görevli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu ile Prof.Dr. Serap Alp; Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Prof.Dr.h.c. İbrahim Atalay, Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Mehtap Malkoç görevli olmaları nedeniyle Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Prof.Dr. Osman Bilen, Doç.Dr. Ali Günay Balım, Prof.Dr. İlhan Öztop, Prof.Dr. Şermin Genç ve Doç.Dr. Salim Angın toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Osman Karadeniz, Prof.Dr. A.Emel Göksu, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Prof. Abdullah Mümtaz Sağlam  ve Prof.Dr. Utku Utkulu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- a) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları için ayrı ayrı olmak üzere bütünleme sınavlarının 12 Eylül 2012 tarihine kadar birimler tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılmasına, 
b) Bütünleme sınavının. yarıyıl/yıl sonu (final) sınavı yerine geçmesine, 
c) Yarıyıl sonu/yıl sonu (final) sınavına girme hakkı kazanamamış öğrencilerin bütünleme sınavından yararlanmamalarına,
d) Yarıyıl sonu/yıl sonu (final) sınavı açılmayan dersler için bütünleme sınavı açılmamasına,
e) Bütünleme sınavlarında, yaz okulu sonuçlarının dikkate alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3 2012-2013 eğitim öğretim yılı akademik takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Biyoteknoloji Anabilim Dalı bünyesinde %30 İngilizce eğitim verilmek üzere “Biyoteknoloji Doktora Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 04.05.2012 tarih ve 2/9 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fen BilimleriEnstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere “Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı” kurulmasına ve bu anabilim dalı bünyesinde %30 İngilizce eğitim verilmek üzere ”Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 25.05.2012 tarih ve 4/4 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 6  Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Bilimsel Hazırlık Programı açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 04.05.2012 tarih ve 2/5 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Özel Yetenek Giriş Sınavı İle Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Edebiyat Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere;
a) Felsefe Bölümü’nde, Arkeoloji Bölümü ve Dilbilim Bölümü öğrencileri için, 
b) Arkeoloji Bölümü’nde, Tarih Bölümü ve Felsefe Bölümü öğrencileri için, 
c) Tarih Bölümü’nde, Arkeoloji Bölümü öğrencileri için,
ç) Dilbilim Bölümü’nde, Felsefe Bölümü öğrencileri için, 
Çift Anadal ve Yandal programları açılmasına ve bu programlara ait öğretim planlarının Fakülte Kurulu’nun 06.06.2012 tarih ve 29/01-02 sayılı kararları ile 15.06.2012 tarih ve 30/01-02-03 sayılı kararlarında belirtilen şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.            
KARAR 11  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, Bologna süreci kapsamında 2012-2013 öğretim yılından itibaren öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 14.06.2012 tarih ve 03/02 sayılı kararında belirtilen intibak esaslarına göre uygulanmasınaoybirliği ile karar verildi
KARAR 12  Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına bağlı “Yara İyileşmesi” Bilim Dalı açılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14  Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun  2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15  Dokuz Eylül Üniversitesi Uyku ve Bilinç Durumları Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16  Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına, hazırlanan yeni Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.