03.06.2014/425

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.06.2014
Toplantı Sayısı : 425

GÜNDEM           :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemiz 2013-2014 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin belirlenmesi.
  3. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Türkçe Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Zihinsel Engelliler Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Resim-İş Eğitimi Programları öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması. 
  4. Fen Bilimleri Enstitüsü Canlı Deniz Kaynakları, Gemi İnşaatı, Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  5. Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümüne 2015-2016 öğretim yılından itibaren bölüm bünyesine öğrenci alınmaması ve bu bölüm bünyesinde bulunan anabilim dallarının her birine 2015-2016 öğretim yılından itibaren ayrı ayrı öğrenci alınması.
  6. Üniversitemiz ile Çin Şangay Uluslararası İşletmecilik ve İktisat Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişimi konusunda akademik işbirliği yapılması.
  7. Üniversitemiz İşletme Fakültesi ile ABD Michigan Devlet Üniversitesi Ziraat ve Doğal Kaynaklar Fakültesi arasında akademik işbirliği yapılması.
  8. 29.04.2014 tarih ve 422/04 sayılı Senato kararı ile belirlenen Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 9. sınıf kontenjanlarının tekrar görüşülmesi.
  9. 20.05.2014 tarih ve 424/05 sayılı Senato kararı ile belirlenen Devlet Konservatuvarı Lisans Bölümlerine Ön Kayıt- Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci adaylarında aranacak yaş sınırının Kompozisyon sanat dalı için 30 yaş, diğer tüm sanat dalları için en çok 25 yaş olarak belirlenerek, Devlet Konservatuvarları Lise mezunlarından öğrenime ara vermemiş olanlar için yaş sınırı aranmaz şartının tekrar görüşülmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Ayşe BEŞER
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Öğr.Gör. Nergis Melis ULUĞTEKİN
 
Prof.Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Atilla AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 03.06.2014 Salı günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hakkı Kişi, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. A.Murat Tuncay ve Prof.Dr. Ayşe Yüce görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Ömer Dumlu ve Prof.Dr. Kemal Arı görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Melek Merdivan, Prof.Dr. Ayşe Beşer ve Prof.Dr. Rıza Savaş ile Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8. ve 9. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz 2013-2014 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Türkçe Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Zihinsel Engelliler Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Resim-İş Eğitimi Programları öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 30.04.2014 tarih ve 01/07-06-03-10-08 sayılı kararları ile 18.12.2013 tarih ve 02/06 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü Canlı Deniz Kaynakları, Gemi İnşaatı, Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 29.11.2013 tarih ve 04/02-05 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümüne 2015-2016 öğretim yılından itibaren bölüm bünyesine öğrenci alınmamasına ve bu bölüm bünyesinde bulunan anabilim dallarının her birine 2015-2016 öğretim yılından itibaren ayrı ayrı öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına oybirliği ile karar verildi.            
KARAR 6- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Çin Şangay Uluslararası İşletmecilik ve İktisat Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişimi konusunda akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz İşletme Fakültesi ile ABD Michigan Devlet Üniversitesi Ziraat ve Doğal Kaynaklar Fakültesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-2014-2015 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine alınacak öğrencilerin kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

SANAT DALLARI

9. SINIF KONTENJANI

PİYANO

6

ARP

1

KEMAN

4

VİYOLA

4

VİYOLONSEL

4

KONTRABAS

1

FLÜT

1

OBUA

1

KLARNET

1

TROMPET

2

TROMBON

1

KORNO

1

VURMALI ÇALGILAR

1

BALE

6


Ön Kayıt
 Tarihleri                              :           21-25 Temmuz 2014
Baraj Sınav Tarihleri                        :           04-06 Ağustos 2014
Kesin Kabul Sınav Tarihleri           :           07-09 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihleri                        :           18-22 Ağustos 2014

KARAR 9- Devlet Konservatuvarı Lisans Bölümlerine Ön Kayıt- Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci adaylarında aranacak yaş sınırının Kompozisyon sanat dalı için 30 yaş, diğer tüm sanat dalları için en çok 25 yaş olarak belirlenmesine, Devlet Konservatuvarları Lise mezunlarından öğrenime ara vermemiş olanlar için yaş sınırının aranmamasına oybirliği ile karar verildi.