03.05.2016/1253

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  03.05.2016
Toplantı Sayısı : 1253

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi Vakıf Senedinin 7/b maddesi gereğince Vakıf Genel Kurulu’na katılmak üzere 2 üye seçilmesi.
 3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Merve Kurt’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca sehven tahsis edildiği bildirilen kadrosunun, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına tahsis edilerek naklen atanması.
 4. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Çiğdem Şenyiğit’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Kübra Sonat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Burçin Aktar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Tuçe İşbilen’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Selen Bakış’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 9. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Doğanay’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Atilla Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 11. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Evrim Göz’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 12. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (18 kişi) 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca 2016 yılı Haziran ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 437.756,74 TL (dörtyüzotuzyedibinyediyüzellialtılirayetmişdörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 76.258,60 TL (yetmişaltıbinikiyüzellisekizliraaltmışkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.500,08 TL (onikibinbeşyüzlirasekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Mühendislik Fakültesi’nin 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 212.000 TL tutarında hazırlanan Ek Gelir-Gider Bütçesi teklifi.
 17. Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Arş.Gör. Emine Çavdar Ataman’ın, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencisi olması nedeniyle, kadrosunun geçici olarak Marmara Üniversitesine tahsis edilmesi.
 18. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 19. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 20. Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Özge Gümüş’ün, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimleri Eğitim Seminerine katılmak üzere, 25-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, katılım ücretli (1.640.2.-TL) olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Aslı Avcı Akçalı’nın, Trabzon/Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası tezinin devamı niteliğinde Trabzon ve İzmir’de yerel tarih öğretiminde kullanılabilecek yerel tarih mekanlarının karşılaştırılmasını konu alan araştırmayı yürütmek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesinin 28.04.2016-28.07.2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yeniden uzatılması.
 22. Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Özlem Belkıs’ın, 22.04.2016 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilmiş olan X.Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı ile III.Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri Kongresine katılmak üzere 22.04.2016 tarihindeki, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12.04.2016 tarih ve 1250/21 sayılı Kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin 21-22 Nisan 2016 olarak düzeltilmesi.
 23. Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Songül Ercan’ın, 22.04.2016 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilmiş olan X.Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı ile III.Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri Kongresine katılmak üzere 22.04.2016 tarihindeki, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12.04.2016 tarih ve 1250/22 sayılı Kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin 21-22 Nisan 2016 olarak düzeltilmesi.
 24. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 03.05.2016 tarih ve 569 sayılı kararı.
 25. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin barınma ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için, Mülkiyeti Üniversitemize ait İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi 359 Pafta, 2276 Ada, 29 Parselde 24.568,00 m2’lik alanın 4.000 m2’lik kısmında Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisleri yapılması amacıyla, 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilerek kiralanması için programa alınması.
  EFES MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
 26. 29.04.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet öğretim görevlisi kadrosu için giriş sınav jürisinin tespit edilmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
  

Üniversite Yönetim Kurulu 03.05.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. M.Refik Mas görevli/mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 20., 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Vakıf Senedinin 7/b maddesi uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi Vakıf Genel Kurulu’na katılmak üzere Prof.Dr. Sacit Özer ve Prof.Dr. Alp Timur oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Merve Kurt’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca sehven tahsis edildiği bildirilen kadrosunun, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına tahsis edilerek naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Çiğdem Şenyiğit’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Kübra Sonat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Burçin Aktar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Tuçe İşbilen’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Selen Bakış’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Doğanay’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Atilla Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Evrim Göz’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (18 kişiye) 2016 yılı Haziran ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesinin uygunluğuna 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05.04.1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 437.756,74 TL (dörtyüzotuzyedibinyediyüzellialtılirayetmişdörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 76.258,60 TL (yetmişaltıbinikiyüzellisekizliraaltmışkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.500,08 TL (onikibinbeşyüzlirasekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nin 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 212.000 TL tutarında hazırlanan Ek Gelir-Gider Bütçesinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 27.04.2016 tarih ve 18/31 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Arş.Gör. Emine Çavdar Ataman’ın, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencisi olması nedeniyle, Öğretim Üyesi Yerleştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 9.maddesi ve 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan “Bir Üniversite Adına Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Marmara Üniversitesine tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Özge Gümüş’ün, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimleri Eğitim Seminerine katılmak üzere, 25-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, katılım ücretli (1.640.2.-TL) olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) ve 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-5-9-03 (902) nolu harcama kalemlerinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Aslı Avcı Akçalı’nın, Trabzon/Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası tezinin devamı niteliğinde Trabzon ve İzmir’de yerel tarih öğretiminde kullanılabilecek yerel tarih mekanlarının karşılaştırılmasını konu alan araştırmayı yürütmek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, izinli olarak yapılan görevlendirilmesinin 28.04.2016-28.07.2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yeniden uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Özlem Belkıs’ın, 22.04.2016 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilmiş olan X.Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı ile III.Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri Kongresine katılmak üzere 22.04.2016 tarihindeki, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12.04.2016 tarih ve 1250/21 sayılı Kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin 21-22 Nisan 2016 olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Songül Ercan’ın, 22.04.2016 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilmiş olan X.Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı ile III.Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri Kongresine katılmak üzere 22.04.2016 tarihindeki, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12.04.2016 tarih ve 1250/22 sayılı Kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin 21-22 Nisan 2016 olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü tarafından 14 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenecek olan “Aziz Sancar Onur Günü Töreni” anısına Prof.Dr. Aziz Sancar’ın kendi ağzından yaşam hikayesini anlatan kitapçığın 3500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının; 09.8888.8000.000/DR.016.001.834 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin barınma ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için, Mülkiyeti Üniversitemize ait İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi 359 Pafta, 2276 Ada, 29 Parselde 24.568,00 m2’lik alanın 4.000 m2’lik kısmında Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisleri yapılması amacıyla, 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilerek kiralanması için programa alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- 29.04.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Uluslararası Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Lojistik veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi veya Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Lojistik Yönetimi’nde tezli yüksek lisans yapmış olmak” nitelikli 1 adet öğretim görevlisi kadrosu için, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)