03.04.2017/236

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
  
Toplantı Tarihi: 03.04.2017
Toplantı Sayısı: 236
 
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.M.Cenk ECEVİT’ in Takeda İlaç Sağ.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 16/03/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Alerjit Rinit” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 6.800,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 30/03/2017 tarih ve 123 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Roche Müstahzarları San.Ano.Şti. tarafından 12/05/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Atezolizumab KHDAK” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ nın 31/03/2017 tarih ve 108 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3-Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürün.San.ve Tic.A.Ş. firması tarafından 28/03/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Gold Klavuzu, Koah tedavisi, koah Tedavisinde Bronkodilatörler” isimli toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.200,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim 29/04/2017 tarih ve 303 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Merkez Laboratuvarında kullanılmak üzere Kolestanol analizi adı ile 36,00 TL. tutarında bir hizmet bedeli tanımlanması için Başhekimliğin 03/04/2017 tarih ve 4678 sayılı yazısı incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                               
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                          
Prof.Dr.Oğuz DİCLE
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Porf.Dr.İbrahim ÖZTURA
Haydar GÖK           
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 03/04/2017 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1- Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.M.Cenk ECEVİT’ in Takeda İlaç Sağ.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 16/03/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Alerjit Rinit” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 6.800,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Roche Müstahzarları San.Ano.Şti. tarafından 12/05/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Atezolizumab KHDAK” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürün.San.ve Tic.A.Ş. firması tarafından 28/03/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Gold Klavuzu, Koah tedavisi, koah Tedavisinde Bronkodilatörler” isimli toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.200,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 KARAR 4- Merkez Laboratuvarında kullanılmak üzere Kolestanol analizi adı ile 36,00 TL. tutarında bir hizmet bedeli tanımlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK
İmza
 
 
 
 
Prof.Dr.Erkan DEREBEK                                                                Prof.Dr.Oğuz DİCLE   
                İmza                                                                                                İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
   Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA                                                                              Haydar GÖK
                       İmza                                                                                                            İmza