03.04.2012/1055

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.04.2012
Toplantı Sayısı : 1055

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kuthan Kahramantürk hakkındaki raporlar.
 3. İşletme Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Celal Nazım İrem hakkındaki raporlar.
 4. Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Cenap Can Elbi hakkındaki raporlar.
 5. Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mümtaz Çolak hakkındaki raporlar.
 6. Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Birol Kaya hakkındaki raporlar.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Tanju Beycur’un 01.05.2012 tarihinden 01.05.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Devrim Sipahi’nin 17.05.2012 tarihinden 17.05.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Figen Sütay’ın 17.05.2012 tarihinden 17.05.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Asuman Altay’ın, Finlandiya Jyvaskyla Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.07.2012-15.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Taner Abdullah Oğuzer’in, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 2012-2013 öğretim yılında, 03.09.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 299.921,05 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 21.953,70 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. 2012-2013 öğretim yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DEYÖS)’na katılacak adaylardan alınacak başvuru ve sınav ücretinin belirlenmesi.
 15. Buca Eğitim Fakültesi’nde ilköğretim ve ortaöğretim okulları uygulama dersleri için 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 16. Mimarlık Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 17. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 18. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 03.04.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Ceyhan Aldemir görevli olduğu için Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ile  Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5. ve 6. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.Gündem yukarıdaki şekilde kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kuthan Kahramantürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kuthan Kahramantürk hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Kuthan Kahramantür’ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İşletme Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Celal Nazım İrem ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Celal Nazım İrem hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Celal Nazım İrem’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cenap Can Elbi ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Cenap Can Elbi hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporlardan birinin olumsuz olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mümtaz Çolak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mümzat Çolak hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mümtaz Çolak’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Birol Kaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Birol Kaya hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Tanju Beycur’un 01.05.2012 tarihinden 01.05.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Devrim Sipahi’nin 17.05.2012 tarihinden 17.05.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oyçokluğu (16 Evet-1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Figen Sütay’ın 17.05.2012 tarihinden 17.05.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Asuman Altay’ın, Finlandiya Jyvaskyla Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.07.2012-15.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Taner Abdullah Oğuzer’in, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 2012-2013 öğretim yılında, 03.09.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 299.921,05 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine, Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 28.03.2012 tarih ve 13/57 sayılı Kararı doğrultusunda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 21.953,70 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine, Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 30.03.2012 tarih ve 13/2 sayılı Kararı doğrultusunda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- 2012-2013 öğretim yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DEYÖS)’na katılacak adaylardan alınacak başvuru ve sınav ücretinin 200 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Buca Eğitim Fakültesi 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının 13.03.2012 tarih ve 9/21-22 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 29.02.2012 tarih ve 9/13 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 07.03.2012 tarih ve 8/2 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemiz çeşitli kadrolarının Anabilim Dalları arasında aktarma yapılması ve aktarılan bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz çeşitli kadrolarına atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz çeşitli kadrolarına aktarma yapılması ve aktarılan bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemiz çeşitli kadrolarına atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.