03.03.2020/1432

Yayınlanma Tarihi: 27-05-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 03.03.2020                                                                      Toplantı Sayısı : 1432

 

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferhat Matur hakkındaki raporlar.
 3. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Neslihan Karataş hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 16.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ozan Göksu Zöhre’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ömür Deniz Dalan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görev yapan ve 17.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Mehmet Ender Avcı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsünde görev yapan ve 18.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özlem Abacıoğlu’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 24.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Çağlar Aytaç’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 09.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özlem Kardaş Kin’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 25.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hazel Bağcı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapan ve 16.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Aliye Ergül’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması
 12. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapan ve 25.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hande Soysal’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapan ve 01.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ozan Haner’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması
 14. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 20.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mümin Güngör’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 24.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Orhan Berent’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 28.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Betül Kırmızılar’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 17. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 02.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mustafa Yurtsever’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Murat Usta’nın Yüksekokulun 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Derya Kaya Özdemir ile Arş.Gör.Dr. Tuğçe Özdamar Kul’un İzmir Meslek Yüksekokulunun 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 20. Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burcu Gülay Taşçı hakkındaki raporlar.
 21. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 02.03.2020 tarih ve 663 sayılı kararı.

 

Toplantıda Bulunanlar     

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR      

 

Dr.Öğr.Üyesi Nurser GÖKDEMİR IŞIK

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ   

 

Prof.Dr. Aylin ALIN           

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN   

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr.  Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU    

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 03.03.2020 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

            Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci görevli, Prof.Dr. Remzi Yağcı raporlu olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Dr.Öğr.Üyesi Nurser Gökdemir Işık ile  Prof.Dr. Engin Akdeniz katıldı.

Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde 20. ve 21.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferhat Matur hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ferhat Matur’un profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Neslihan Karataş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Neslihan Karataş’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 16.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ozan Göksu Zöhre’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ömür Deniz Dalan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görev yapan ve 17.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Mehmet Ender Avcı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsünde görev yapan ve 18.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özlem Abacıoğlu’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 24.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Çağlar Aytaç’ın Çağlar Aytaç’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 09.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özlem Kardaş Kin’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

KARAR 10- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 25.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hazel Bağcı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapan ve 16.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Aliye Ergül’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapan ve 25.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hande Soysal’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapan ve 01.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ozan Haner’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 20.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mümin Güngör’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 24.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Orhan Berent’in Orhan Berent’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 28.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Betül Kırmızılar’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 02.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mustafa Yurtsever’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18-İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Murat Usta’nın Yüksekokulun 2019-2020 öğretim yılı  Bahar yarıyılında Yüksekokul Yönetim Kurulunun 30.01.2020 tarihli ve 05/22 sayılı kararında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Derya Kaya Özdemir ile Arş.Gör.Dr. Tuğçe Özdamar Kul’un İzmir Meslek Yüksekokulunun 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında  Yüksekokul Yönetim Kurulunun 06.02.2020 tarihli ve 06/03 sayılı ve 13.02.2020 tarihli ve 08/03 sayılı kararlarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

KARAR 20- Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burcu Gülay Taşçı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Burcu Gülay Taşçı’nın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21- Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 02.03.2020 tarihli ve 663 sayılı kararı incelendi.

Görüşmeler Sonunda;

A- İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) (Uzaktan Eğitim) Öğretim Planı 2019-2020 öğretim yılı Bahar Yarıyılı ders kitabının E-Kitap (PDF) olarak yayınlanmasına,

B- Tıp Fakültesi Dergisi’nin Yıl.2019, Cilt.33, 3. Sayısının 200 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 0100.0000.000/BY.020.125.1034 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

C- İzmir İktisat Dergisi 2019 tarih, C.34, 4.sayısının 150 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 1600.0000.000/BY.020.110.1033 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

D- Hastane Başhekimliğince 4 ayda bir yayınlanan kurumsal bülten “Arpa Boyu” Dergisi’nin 69.sayısının (Şubat) 500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 9999.8301.000/BY.020.010.1035 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

E- Buca Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 2019 yılı Aralık ayı 48.sayısının elektronik ortamda yayınlanmasına,

F- İşletme Fakültesi Dergisi’nin Cilt.20, 2020 yılı, 2.sayısının 100 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 1700.0000.000/BY.020.061.1036 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine

oy birliği ile karar verildi.