02.12.2014/1182

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.12.2014
Toplantı Sayısı : 1182 

GÜNDEM           :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Yeşim Edis Şahin’in 2014 Nisan döneminde eser inceleme aşamasında doçentlik sınavına başvuran Dr. Sedat Kula, Dr. Mustafa Dönmez ve Dr. Hidayet Taşdöven’in çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması sebebiyle yedek jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 30.10.2014 tarihinde ilan edilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda çalıştırılmak üzere, Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu. Maden İşletmede yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 2 yıl laboratuar deneyimine sahip olmak.” nitelikli Rektörlük uzman kadrosuna Tuğba Demirel’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 4. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/15 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 5.000 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Alfıya Mustafaeva’nın, brüt ücretinin Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunda tekrar değerlendirilerek 5.500 TL olarak belirlenmesi.
 5. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/14 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 5.500 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Tursunova’nın, brüt ücretinin Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunda tekrar değerlendirilerek 6.050 TL olarak belirlenmesi.
 6. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/16 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 5.500 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Tursunov’un, brüt ücretinin Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunda tekrar değerlendirilerek 6.050 TL olarak belirlenmesi.
 7. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/17 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 6.000 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un, brüt ücretinin Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunda tekrar değerlendirilerek 6.600 TL olarak belirlenmesi.
 8. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/18 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 7.000 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Camille Paul Ghıslain Baily’nin, brüt ücretinin Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunda tekrar değerlendirilerek 7.700 TL olarak belirlenmesi.
 9. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/13 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 8.425 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof. Jehoshua Epstein’in, brüt ücretinin Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunda tekrar değerlendirilerek 9.250 TL olarak belirlenmesi.
 10. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/12 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 7.500 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof.Hartmut Alexander Friedrich Lındemann’ın, brüt ücretinin Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunda tekrar değerlendirilerek 8.250 TL olarak belirlenmesi.
 11. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Refik Hilmi Barış’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 12. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ertuğrul Yüksel’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 13. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Burhan Kayıran’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 14. Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Gözde Şakar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 15. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ercan Erol’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 16. Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Uğur Binzat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 17. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Büşra Kazmaz’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 18. Buca Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam 1.000 TL tutarın ilgili harcama kalemleri arasında aktarma yapılması.
 19. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 486.451,45 TL (Dörtyüzseksenaltıbindörtyüzellibirlirakırkbeşkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 86.384,31 TL (Seksenaltıbinüçyüzseksendörtliraotuzbirkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 24.075,64 TL (Yirmidörtbinyetmişbeşliraaltmışdörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 30.10.2014 tarihinde ilan edilen “Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.” nitelikli Rektörlük uzman kadrosuna Münevver Çalış’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 23. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/24 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 8.129,40 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in, brüt ücretinin Enstitü Yönetim Kurulunda tekrar değerlendirilerek 9.630 TL olarak belirlenmesi.
 24. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/27 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 2.778,09 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Alman uyruklu Sabine Yıldız (Aselmann)’ın sehven belirlenen ücretinin, Müdürlük tarafından tekrar değerlendirilerek 3.778,20 TL brüt ücret olarak belirlenmesi.
 25. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/26 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 3.812,77 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu John Michael Brittain’in sehven belirlenen ücretinin, Müdürlük tarafından tekrar değerlendirilerek 4.814,81 TL brüt ücret olarak belirlenmesi.
 26. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/25 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 4.612,26 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in sehven belirlenen ücretinin, Müdürlük tarafından tekrar değerlendirilerek 5.612,88 TL brüt ücret olarak belirlenmesi.
 27. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam 25.000 TL tutarın ilgili harcama kalemleri arasında aktarma yapılması.
 28. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 502.680,59 TL (Beşyüzikibinaltıyüzsensenliraellidokuzkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Ayşe BEŞER
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Gürcan KONAK
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

  

Üniversite Yönetim Kurulu 02.12.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ercüment Yalçın görevli/mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Gürcan Konak toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. ve 29.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Konu ile ilgili açıklayıcı bilgi istendikten sonra tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 30.10.2014 tarihinde ilan edilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda çalıştırılmak üzere, Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu. Maden İşletmede yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 2 yıl laboratuar deneyimine sahip olmak.” nitelikli Rektörlük uzman kadrosuna Tuğba Demirel’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/15 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 5.000 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Alfıya Mustafaeva’nın brüt ücretinin tekrar değerlendirilerek 5.500 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/14 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 5.500 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Tursunova’nın brüt ücretinin tekrar değerlendirilerek 6.050 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/16 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 5.500 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Tursunov’un brüt ücretinin tekrar değerlendirilerek 6.050 TL olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/17 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 6.000 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un brüt ücretinin tekrar değerlendirilerek 6.600 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/18 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 7.000 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Camille Paul Ghıslain Baily’nin brüt ücretinin tekrar değerlendirilerek 7.700 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/13 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 8.425 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof. Jehoshua Epstein’in brüt ücretinin tekrar değerlendirilerek 9.250 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/12 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 7.500 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof.Hartmut Alexander Friedrich Lındemann’ın brüt ücretinin tekrar değerlendirilerek 8.250 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Refik Hilmi Barış’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ertuğrul Yüksel’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Burhan Kayıran’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Gözde Şakar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ercan Erol’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Uğur Binzat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Büşra Kazmaz’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam 1.000 TL’nin Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 25.11.2014 tarih ve 44/15 sayılı kararında belirtildiği şekilde harcama kalemleri arasında aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 486.451,45 TL (Dörtyüzseksenaltıbindörtyüzellibirlirakırkbeşkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 86.384,31 TL (Seksenaltıbinüçyüzseksendörtliraotuzbirkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 24.075,64 TL (Yirmidörtbinyetmişbeşliraaltmışdörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 30.10.2014 tarihinde ilan edilen “Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.” nitelikli Rektörlük uzman kadrosuna Münevver Çalış’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/24 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 8.129,40 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in brüt ücretinin tekrar değerlendirilerek 9.630 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/27 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 2.778,09 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Alman uyruklu Sabine Yıldız (Aselmann)’ın brüt ücretinin, tekrar değerlendirilerek 3.778,20 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/26 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 3.812,77 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu John Michael Brittain’in brüt ücretinin, tekrar değerlendirilerek 4.814,81 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 1173/25 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 4.612,26 TL brüt ücretle görev süresi uzatılan Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in brüt ücretinin, tekrar değerlendirilerek 5.612,88 TL brüt ücret olarak belirlenmesi teklifinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam 25.000 TL Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 27.11.2014 tarih ve 47/30 sayılı kararında belirtildiği şekilde harcama kalemleri arasında aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 502.680,59 TL (Beşyüzikibinaltıyüzsensenliraellidokuzkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.