02.12.2008/900

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.12.2008
Toplantı Sayısı : 900

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın 27.01.2009 tarihinden itibaren 27.01.2010 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Sevim Tuğba Arabalı Koşar’ın 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 4. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Karakoç’un, Vergi Konseyi Yönetmeliği’nin 5/c maddesi uyarınca, Vergi Konseyi Başkanı’nın önerisi ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın 13.10.2008 tarihli olurları ile Vergi Konseyi Üyesi olarak, Ankara’da ayın belirli günlerinde 3 (üç) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr.Hülya Boyacıoğlu’nun,UFZ-Helmholtz Çevre Araştırma Merkezi’nde Marie-Curie post-doc pozisyonu kapsamında araştırma yapmak üzere Magdeburg/Almanya’daki görev süresinin 02 Ocak-28 Şubat 2009 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Üniversitemizin ortak olduğu İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi’nde Üniversitemizi temsil etmek ve her türlü belgeyi imzalamak üzere yetkili tayin edilmesi.
 7. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 28.11.2008 tarihinde Sapanca’da düzenlenen “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımın yasal kesintilerden sonra yapılması.
 8. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. firması tarafından 21.12.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Bipolar Danışma Kurulu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.800,00.-YTL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 9. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesinin çeşitli harcama kalemleri arasında toplam 2.050,00.-YTL tutarın aktarılması.
 10. Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 28.11.2008 tarih ve 33 no’lu kararı.
 11. 15.11.2008 tarih ve 27055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dolu Kadroda Derece, Boş Kadroda Unvan Değişikliği ile Saklıdan Serbest Bırakılan kadroların dağılımı.
 12. Mühendislik Fakültesi’nden Uzm. Hulusi Demircioğlu’nun, Avrupa Birliği Genel Direktörlüğü JRC Genel Direktörlüğü Ortak Araştırma Merkezi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (IES)’nün İtalya/Ispra’daki Kampüsünde Ulusal Uzman olarak Ulaşım ve Hava Kalitesi Birimi’nde çalışmak üzere görev süresinin 16 Ocak 2009-15 Ocak 2010 tarihleri arasında (yol dahil), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Tıp Fakültesi’nden Öğr.Gör.Uzm.Dr. Ergun Kuşku’nun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında “Dermatolojik Cerrahi ve Kozmetik Uygulamalar” ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.12.2008 tarihinden itibaren 13.01.2009 tarihine kadar yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Fevzi DEMİR
  Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ
 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 02.12.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın 27.01.2009 tarihinden itibaren 27.01.2010 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Sevim Tuğba Arabalı Koşar’ın 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Karakoç’un, Vergi Konseyi Yönetmeliği’nin 5/c maddesi uyarınca, Vergi Konseyi Başkanı’nın önerisi ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın 13.10.2008 tarihli olurları ile Vergi Konseyi Üyesi olarak, Ankara’da ayın belirli günlerinde 3 (üç) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr.Hülya Boyacıoğlu’nun,UFZ-Helmholtz Çevre Araştırma Merkezi’nde Marie-Curie post-doc pozisyonu kapsamında araştırma yapmak üzere Magdeburg/Almanya’daki görev süresinin 02 Ocak-28 Şubat 2009 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanununun 5. maddesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. ve 14.maddeleri uyarınca kurulan ve Üniversitemizin 10.000.-YTL sermaye ile ortak olduğu İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketinde, bu işle ilgili her türlü belgeyi imzalamak üzere Üniversitemizi münferiden temsil etmek üzere Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün’ün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 28.11.2008 tarihinde Sapanca’da düzenlenen “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımın yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. firması tarafından 21.12.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Bipolar Danışma Kurulu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.800,00.-YTL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesinin, 255.02.99 hesap kodlu “Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu” hesabından 253.03.05 “Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler” hesabına 1.600,00.-YTL, 253.03.06 “Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri” hesabına ise 450,00.-YTL olmak üzere toplam 2.050,00.-YTL tutarın aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 28.11.2008 tarih ve 33 no’lu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- 15.11.2008 tarih ve 27055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dolu Kadroda Derece, Boş Kadroda Unvan Değişikliği ile Saklıdan Serbest Bırakılan kadroların 29.09.2008 tarih ve 2008/14259 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda birimlerimize dağılımının ekteki şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi’nden Uzm. Hulusi Demircioğlu’nun, Avrupa Birliği Genel Direktörlüğü JRC Genel Direktörlüğü Ortak Araştırma Merkezi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (IES)’nün İtalya/Ispra’daki Kampüsünde Ulusal Uzman olarak Ulaşım ve Hava Kalitesi Birimi’nde çalışmak üzere görev süresinin 16 Ocak 2009-15 Ocak 2010 tarihleri arasında (yol dahil), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Öğr.Gör.Uzm.Dr. Ergun Kuşku’nun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında “Dermatolojik Cerrahi ve Kozmetik Uygulamalar (Botox, Dolgu Malzemeleri, Derin Peeling vd.)” ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.12.2008 tarihinden itibaren 13.01.2009 tarihine kadar yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.