02.12.2003/685

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.12.2003
Toplantı Sayısı : 685

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Rusya uyruklu Prof.Dr. Valery G.Yakhno?nun, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Araş.Gör. Arzu Taşcan?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görevli olan doktora öğrencisi Taylan Demirci?nin Aachen Üniversitesi?nde araştırma yapmak üzere görev süresinin yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 02 Ekim 2004 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 5. Devlet Konservatuvarı?nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Aile Hekimi olarak görev yapmakta olan Uzm.Dr.Şevket Akar?ın 03.10.2003 – 03.10.2004 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bülent Kıran?ın Rektörlükçe hakkında açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği ?Aylıktan Kesme? cezasına Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 47. ve 48. maddesi uyarınca itirazı.
 8. Torbalı Meslek Yüksekokulu ile imzalanan Anmasan Özanadolu Mad.San.Tic.A.Ş. ile Mermer Sahası Karotlu Sondaj işi sözleşmesi ve danışmanlık sözleşmesi, İntes Doğal Taş İnşaat Müh.San. ve Tic.A.Ş. ile mermer sahası karotlu sondaj işi sözleşmesi, Murat Göncüoğlu ile Sondaj ve Enjeksiyon işi sözleşmesi, Balçova Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Ltd.Şti. ile imzalanan danışmanlık sözleşmesinin ve Harborlite Aegean Endüstri Mineralleri Sanayi A.Ş. ile Perlit Madeni sondaj sözleşmesinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 9. Devlet Konservatuvarı?ndan Öğretim Görevlisi S.Mehmet Aktuğ?un Üniversitemiz Vakfında 30.10.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında asli görevini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Oğul Zengingönül?ün Leonardo Da Vinci (LdV-Mesleki Eğitim) programı kapsamında Gazi Üniversitesi Gölbaşı Tesislerinde yapılacak olan Workshop?a Rektörlüğümüzü temsilen katılmak üzere Ankara?da 17-18 Aralık 2003 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200/210 no?lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?ndan Arş.Gör. Serap Acar?ın Socrates-Erasmus Değişim Programı çerçevesinde Üniversitemizle ikili anlaşma imzalamış olan Hollanda Maastricht Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi?nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Ocak – 15 Ağustos 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Hollanda?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Haluk Köksal?ın American University of Beirut (Lübnan)?da çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 05 Mart 2004 – 05 Mart 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan Okutman İbrahim Akkuş?un 18.11.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya?da Essen Başkonsolosluğu nezdinde okutman olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü?nün Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.?de 17.11.2003 – 17.10.2004 tarihleri arasında akademik danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Fevzi Demir?in koordinatörlüğünde Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay, Yrd.Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu ve Arş.Gör. Güler Tozkoparan Erdoğan?ın Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Ruba Fermuar Sanayi A.Ş.?de 17.11.2003 tarihinden itibaren Aralık 2003 sonuna kadar akademik danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 16. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı?nın 01.12.2003 tarih ve 230 sayılı kararı.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. Akademik kadro aktarması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Nilgün MORALI  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR  

Üniversite Yönetim Kurulu 02.12.2003 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. A.İrem Özkarahan izinli, Prof.Dr. Ferda Aysan rahatsızlığı ve Prof.Dr. Orhan İçöz görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Rusya uyruklu Prof.Dr. Valery G.Yakhno?nun, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (3.724.270.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Araş.Gör. Arzu Taşcan?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görevli olan doktora öğrencisi Taylan Demirci?nin Aachen Üniversitesi?nde araştırma yapmak üzere görev süresinin yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 02 Ekim 2004 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı?nda sözleşmeli olarak görev yapmakta olan 32 sanatçı öğretim elemanının 30.10.2003 tarih ve 27/2 sayılı Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Aile Hekimi olarak görev yapmakta olan Uzm.Dr.Şevket Akar?ın 03.10.2003 – 03.10.2004 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bülent Kıran hakkında Rektörlükçe açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği ?Aylıktan Kesme? cezası ile ilgili itirazını ve soruşturma dosyasını incelemek üzere Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 38. maddesi uyarınca Raportör olarak Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şeref Ertaş oybirliği ile görevlendirildi.
KARAR 8- Torbalı Meslek Yüksekokulu ile imzalanan;
a) Anmasan Özanadolu Mad.San.Tic.A.Ş. ile Mermer Sahası Karotlu Sondaj işi sözleşmesi ve Danışmanlık Hizmeti Anlaşması,
b) İntes Doğal Taş İnşaat Müh.San. ve Tic.A.Ş. ile Mermer Sahası Karotlu Sondaj işi sözleşmesi,
c) Murat Göncüoğlu ile Sondaj ve Enjeksiyon işi sözleşmesi,
d) Balçova Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Ltd.Şti. ile imzalanan Danışmanlık Hizmeti Anlaşması,
e) Harborlite Aegean Endüstri Mineralleri Sanayi A.Ş. ile Perlit Madeni Sondaj sözleşmesinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı?ndan Öğretim Görevlisi S.Mehmet Aktuğ?un Üniversitemiz Vakfında 30.10.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında asli görevini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Oğul Zengingönül?ün Leonardo Da Vinci (LdV-Mesleki Eğitim) programı kapsamında Gazi Üniversitesi Gölbaşı Tesislerinde yapılacak olan Workshop?a Rektörlüğümüzü temsilen katılmak üzere Ankara?da 17-18 Aralık 2003 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200/210 no?lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?ndan Arş.Gör. Serap Acar?ın Socrates-Erasmus Değişim Programı çerçevesinde Üniversitemizle ikili anlaşma imzalamış olan Hollanda Maastricht Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi?nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Ocak – 15 Ağustos 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Hollanda?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Haluk Köksal?ın American University of Beirut (Lübnan)?da çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 05 Mart 2004 – 05 Mart 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan Okutman İbrahim Akkuş?un 18.11.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya?da Essen Başkonsolosluğu nezdinde okutman olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü?nün Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.?de 17.11.2003 – 17.10.2004 tarihleri arasında Maliyet Muhasebesi sisteminin oluşturulmasında akademik danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından TC Ziraat Bankası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Bürosu nezdindeki hesaba 01 Mart 2004?de KDV dahil 1.000.000.000.-TL?nin yatırılmasına oybirliği ile karar verildi
KARAR 15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Fevzi Demir?in koordinatörlüğünde Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay, Yrd.Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu ve Arş.Gör. Güler Tozkoparan Erdoğan?ın Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Ruba Fermuar Sanayi A.Ş.?de 17.11.2003 tarihinden itibaren Aralık 2003 sonuna kadar performans değerlendirmesi konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından TC Ziraat Bankası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Bürosu nezdindeki hesaba 2003 Aralık ayının ilk haftası içerisinde KDV dahil 250.000.000.-TL yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- A) Tıp Fakültesi?nden Doç.Dr. Semih Şemin ve Yrd.Doç.Dr. Şahbal Aras tarafından hazırlanan ?Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik? isimli kitabın kendi olanakları ile bastırılmasına,
B) İşletme Fakültesi?nden Prof.Dr. Orhan İçöz tarafından hazırlanan ?Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi? isimli kitabın kendi olanakları ile bastırılmasına,
C) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Doç.Dr. Selma Baktır tarafından hazırlanan ?Ticari İşletmeler Hukuku? isimli kitabın kendi olanakları ile bastırılmasına,
D) Mühendislik Fakültesi?nden Prof.Dr. Güngör Başer tarafından hazırlanan ?Dokuma Tekniği ve Sanatı Cilt:1 Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları? isimli kitabın kendi olanakları ile bastırılmasına,
E) Mühendislik Fakültesi?nden Doç.Dr. Ferhan Şimşir?in Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde birbirine dönüşümlü olarak hazırlamış olduğu ?Madencilik Terimleri? sözlüğünün kendi olanakları ile bastırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.