02.11.2015/158

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
 
Toplantı Tarihi:02.11.2015
Toplantı Sayısı:158
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz Kılınç’ın Novartis Firması tarafından 09/09/2015 tarihinde ilk olarak ve Ekim-Aralık 2015 döneminde yapılacak olan “KOAH Tanısında ve Takip Süreçlerinde Hekim Davranışlarının Değerlendirilmesine Yönelik Anket Çalışması (why Çalışması)” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.500.00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 23/10/2015 tarih ve 977 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2 Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan Özakbaş’ın Sanofi Firması tarafından 29/11/2015 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “Multiple Skleroz’da Tedavi Yaklaşımları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.000.00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’ nın 28/10/2015 tarih ve 875 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof Dr.Fırat Bayraktar’ın Lilly Firması tarafından 30/09/2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Adboard Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.145.60 TL.(KDV Hariçl) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 22/10/2015 tarih ve 299 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof..Dr.Barış Baklan’ın Sanofi Firması tarafından 05.11.2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Epilepside Tanı ve Tedavide Gelişmeler” konulu toplantıda konuşmacı olarak için Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’ nın 27/10/2015 tarih ve 863 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN       
Prof.Dr.Can KARACA                                                                                           
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof.Dr.Murat DUMAN
Haydar GÖK
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 02/11/2015 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1– Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz Kılınç’ın Novartis Firması tarafından 09/09/2015 tarihinde ilk olarak ve Ekim-Aralık 2015 döneminde yapılacak olan “KOAH Tanısında ve Takip Süreçlerinde Hekim Davranışlarının Değerlendirilmesine Yönelik Anket Çalışması (why Çalışması)” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.500.00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2– Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan Özakbaş’ın Sanofi Firması tarafından 29/11/2015 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “Multiple Skleroz’da Tedavi Yaklaşımları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.000.00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof Dr.Fırat Bayraktar’ın Lilly Firması tarafından 30/09/2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Adboard Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.145.60 TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış Baklan’ın Sanofi Firması tarafından 05.11.2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Epilepside Tanı ve Tedavide Gelişmeler” konulu toplantıda konuşmacı olarak için Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.