02.10.2007/327

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.10.2007
Toplantı Sayısı : 327

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 26.05.2007 tarih ve 26533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 2. maddesinin ikinci fıkrasındaki değişiklik nedeniyle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda aranacak asgari kriterlerin belirlenmesi.
  3. Foça’da Üniversitemize bağlı “Foça Uygulamalı Turizm Yüksekokulu” kurulması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Murat TUNCAY

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Halil KÖSE

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Yrd.Doç. Mehmet FIRINCI

Prof.Dr. Nur OLGUN

Prof.Dr. Serdar KURT

 

Prof.Dr. Semih ÇELENK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

 

Prof.Dr. Lütfiye OKTAR

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞIN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Yrd.Doç.Dr. Aysun CİRELİ AKŞİT

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

 

Doç.Dr. Mehtap MALKOÇ

 

Prof.Dr. Besti ÜSTÜN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 02.10.2007 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Halil Köse rahatsızlığı, Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Recep Yaparel ve Prof.Dr. Nur Olgun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ferda Aysan rahatsız, Prof.Dr. Bülent Cihangir, Prof.Dr. Cahit Helvacı, Prof. Gülser Eryümlü görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Yrd.Doç. Mehmet Fırıncı, Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın, Yrd.Doç.Dr. Aysun Cireli Akşit ve Doç.Ümit İşgörür toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonunda; 3. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Foça’da Üniversitemize bağlı olarak “Foça Uygulamalı Turizm Yüksekokulu” kurulmasına ilişkin önerinin 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.