02.10.2006/319

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.10.2006
Toplantı Sayısı : 319

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 05 Eylül 2006 tarih ve 26280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda Yada Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5.maddesi uyarınca Üniversitemizce yapılacak giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasların tespiti.
  3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Hastane İnfeksiyonları Mikrobiyolojisi ve Kontrolü” yüksek lisans programı açılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. H. Tahsin KILIÇ

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M. Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz NEŞER

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Okan TUNA

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 02.10.2006 Pazartesi günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bülent Cihangir ve Prof.Dr. A.Güldem Cerit görevli oldukları için toplantıya Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz Neşer ile Doç.Dr. Okan Tuna katıldılar.
Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden ve Prof.Dr. Recep Yaparel görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Atanacakların giriş sınavlarının yazılı ya da sözlü olarak ilgili birimin bölüm/anabilim dalı tarafından yapılmasına ve sınav sonucunun bir tutanakla Rektörlüğe bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Hastane İnfeksiyonları Mikrobiyolojisi ve Kontrolü” yüksek lisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.