02.09.2013/76

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
 
Toplantı Tarihi : 02.09.2013
Toplantı Sayısı : 76
 
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA’ nın Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti. firması tarafından 20.08.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “Epilepsi Tedavisinde Moleküller:Zonisamid ve Valproik Asit’in Tedavideki Yeri” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ahmet Aykut SİFİL’ in Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti. firması tarafından 05.09.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Diyaliz Hastlarında Olgularla Renal Anemi Tedavisi” konulu bilimsel eğitim toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından 4.550,00 TL. (KDV Dahil) ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti. firması tarafından 25.05.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İzmir Asistan Akademi” sempozyumuna konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aynur AKAY’ ın Lilly İlaç firması tarafından Telif Hakkı Sözleşmesi kapsamında “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tedavisinde Uzman Görüşü Kitabı” toplantısına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve telif hakkı olarak ilgili firma tarafından ödenecek 6.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç firması tarafından 30.09.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Danışma Kurulu Toplantısına” konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç firması tarafından 16.09.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “AF’ ye Bağlı İnmeden Koruma Konsensüs Raporu Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
7- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mustafa Can KOŞAY’ in sorumlu araştırıcı, Prof.Dr.Mehmet Hasan TATARİ’ nin yardımcı araştırmacı olduğu Ecron Acunova GmbH tarafından desteklenen ALS-Gd64/001 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatılan (hedeflenen 10 hasta için) 16.000 € Honararium bedeli tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.