02.08.2005/753

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.08.2005
Toplantı Sayısı : 753

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erol Kaya hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Keser hakkındaki raporlar.
 4. Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Turan Batar hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. A.Kadir Bacakoğlu hakkındaki raporlar.
 6. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlhan Öztop hakkındaki raporlar.
 7. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Helen Margaret Moran’ın görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca atanması.
 8. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Füsun Özpulat, Öğr.Gör. Sedat Acar, Arş.Gör. Neslihan Şirin ve Arş.Gör. Gülcan Batur Ercivan’ın Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce illerin el sanatları ve dokümanlarıyla ilgili olarak araştırma yapmak, var olan bilgi ve belgeleri toplamak, özel koleksiyonları düzenlemek, tanıtmak ve akademik boyutlu yayınlara veri hazırlamak üzere 2005/2006 eğitim öğretim yılında 15.10.2005 – 15.02.2006 tarihleri arasında her hafta Cuma günü Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 9. Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Okutman, Dr. İsmet Tok’un 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları Spor Tesisleri Komisyonu’nda Temmuz-Ağustos 2005 aylarında tam gün olarak Fakültesindeki görevlerini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Mesut Mutlu’nun doktora çalışmalarına devam etmek üzere 26.07.2005 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Universitat zu Köln/Almanya’daki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman İbrahim Akkuş’un 30.09.2005 – 30.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya – Essen Başkonsolosluğu nezdinde Türkçe Okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18.01.2005 tarih ve 731/10 sayılı kararı ile uygun görülen Üniversitemiz Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi katkı payı dağıtım ilkelerinde uyulacak esaslara ek maddeler konulması.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Sena Yeşil’in sorumlu araştırıcı olduğu İç Hastalıkları Anabilim Dalında yürütülen “Türkiye’de üniversite hastanelerinin polikliniklerine başvuran diyabetik hasta topluluğu arasındaki diyabetik periferik nöropati ve diyabetik nöropatik ağrı prevelansının saptanması için çok merkezli bir çalışma-TURNEP” çalışması; Nöroloji Adabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. İbrahim Öztura, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalından ise Yrd.Doç.Dr. Yüksel Erkin tarafından da sorumlu araştırmacı olarak yürütülmüş olup söz konusu çalışmayı yürütmekle görevli olanlara yapılacak katkı payı dağıtımının yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenmesi.
 14. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmek isteyen adaylar için 25.07.2005 – 19.08.2005 tarihleri arasında “Hazırlık Kursları” projesinin Fakülte Dekanı Prof.Cengiz Çekil yöneticiliğinde ve Yrd.Doç.Dr. Sevgi Avcı koordinatörlüğünde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılması.
 15. Mimarlık Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapacağı danışmanlık hizmetleri ilkeleri ve katkı payı dağıtım oranları.
 16. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör. Selma Kiriş’in 30.09.2005 – 30.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Romanya’nın Bükreş Üniversitesi’nde Türkçe Okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülcan Önel’in TÜBİTAK tarafından Sosyal Bilimler Alanında verilen yurtdışı doktora bursunu kazanmasından dolayı, ABD North Carolina Devlet Üniversitesinde doktora eğitimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere 12.08.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Üniversitemizin 2005 yatırım programında yer alan onarımlar için ek ödeneğe ihtiyaç duyulmakta olup bu ödeneklerin Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Bütçesinden karşılanması.
 20. Akademik kadro aktarması.
 21. Akademik kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Tunç ALKIN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 


Üniversite Yönetim Kurulu 02.08.2005 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş ve Prof.Dr. H.Çetin Türkçü yıllık izinde oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem ile Prof.Dr. Atilla Orbay katıldı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen yıllık izinde olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3., 4., 5., 6., 16., 17., 18.. 19., 20. ve 21. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erol Kaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Erol Kaya hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Keser ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakan Keser hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Turan Batar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Turan Batar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. A.Kadir Bacakoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. A.Kadir Bacakoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlhan Öztop ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İlhan Öztop hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Helen Margaret Moran’ın görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %60 artışlı olarak 1.908.69.-YTL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Füsun Özpulat, Öğr.Gör. Sedat Acar, Arş.Gör. Neslihan Şirin ve Arş.Gör. Gülcan Batur Ercivan’ın Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce illerin el sanatları ve dokümanlarıyla ilgili olarak araştırma yapmak, var olan bilgi ve belgeleri toplamak, özel koleksiyonları düzenlemek, tanıtmak ve akademik boyutlu yayınlara veri hazırlamak üzere 2005/2006 eğitim öğretim yılında 15.10.2005 – 15.02.2006 tarihleri arasında her hafta Cuma günü Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Okutman, Dr. İsmet Tok’un 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları Spor Tesisleri Komisyonu’nda Temmuz-Ağustos 2005 aylarında tam gün olarak Fakültesindeki görevlerini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1999 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle doktora eğitimi için yapılan sınavı kazanan ve 26.07.1999 tarihinden bu yana Almanya’da doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görevlendirilen Arş.Gör. Mesut Mutlu’nun doktora çalışmalarına devam etmek üzere 26.07.2005 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Universitat zu Köln/Almanya’daki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman İbrahim Akkuş’un 30.09.2005 – 30.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya – Essen Başkonsolosluğu nezdinde Türkçe Okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15.11.1971 tarih ve 7/3479 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18.01.2005 tarih ve 731/10 sayılı kararı ile uygun görülen Üniversitemiz Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi katkı payı dağıtım ilkelerinde uyulacak esaslara ekteki maddelerin konulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Sena Yeşil’in sorumlu araştırıcı olduğu İç Hastalıkları Anabilim Dalında yürütülen “Türkiye’de üniversite hastanelerinin polikliniklerine başvuran diyabetik hasta topluluğu arasındaki diyabetik periferik nöropati ve diyabetik nöropatik ağrı prevelansının saptanması için çok merkezli bir çalışma-TURNEP” çalışması; Nöroloji Adabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. İbrahim Öztura, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalından ise Yrd.Doç.Dr. Yüksel Erkin tarafından da sorumlu araştırmacı olarak yürütülmüş olup söz konusu çalışmayı yürütmekle görevli olanlara yapılacak katkı payı dağıtımının yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmek isteyen adaylar için 25.07.2005 – 19.08.2005 tarihleri arasında “Hazırlık Kursları” projesinin Fakülte Dekanı Prof.Cengiz Çekil yöneticiliğinde ve Yrd.Doç.Dr. Sevgi Avcı koordinatörlüğünde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mimarlık Fakültesi tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapacağı danışmanlık hizmetleri ilkeleri ve katkı payı dağıtım oranlarının Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 13.07.2005 tarih ve 23/11 sayılı kararları doğrultusunda belirtilen oranlar dahilinde dağıtılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör. Selma Kiriş’in 30.09.2005 – 30.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Romanya’nın Bükreş Üniversitesi’nde Türkçe Okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15/11/1971 tarih ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülcan Önel’in TÜBİTAK tarafından Sosyal Bilimler Alanında verilen yurtdışı doktora bursunu kazanmasından dolayı, ABD North Carolina Devlet Üniversitesinde doktora eğitimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak üzere 12.08.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- a) Üniversitemizin 2005 yatırım programında yer alan Kaynaklar Kampusü Mediko Atölye-Matbaa binaları inşaatı için 300.000.00.-YTL Fen Edebiyat Fakültesi Binaları inşaatı için 300.000.00.-YTL Mühendislik Fakültesi 3.kısım ikmal inşaatı için 450.000.00.-YTL ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere devir alınan binalarının büyük onarımı için 2.000.000.00.-YTL ve Spor Salonu inşaatı için 850.000.00.-YTL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmakta olup bu ödeneklerin Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Bütçesinden karşılanmasına,
b) Söz konusu işlerin Birim Bütçesinden karşılanabilmesi için; 2547 Sayılı Yasanın 3843 sayılı Kanunla değişik 46.maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarında cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kullanım ve harcamasına ilişkin esas 20.maddesi uyarınca, 03.2.700 Yapı Tesis ve Büyük Onarım giderleri harcama kalemine 2.000.000.00.-YTL 06.02.700 Yapı Tesis ve Büyük Onarım giderleri harcama kalemine 850.000.00.-YTL ve 08.2.700 Yapı Tesis ve Büyükonarım giderleri harcama kalemine 1.050.00.00.-YTL olmak üzere toplam 3.900.000.00.-YTL ödeneğin 02.1.300 hizmet alımları harcama kaleminden 50.000.00.-YTL 02.1.400 Tüketim Malları ve Malzeme Alımları harcama kaleminden 2.400.000.00.-YTL, 02.1.500 Demirbaş Alımları harcama kaleminden 50.000.00.-YTL, 03.2.600 Makine Teçhizat ve Taşıt Alımları harcama kaleminden 50.000.00.-YTL 04.2.600 Makine Techizat ve Taşıt Alımları Harcama Kaleminden 50.000.00.-YTL 07.1.300 Hizmet Alımları Harcama Kaleminden 50.000.00.-YTL, 07.2.600 Makine Teçhizat ve Taşıt Alımları harcama kaleminden 50.000.00.-YTL 07.3.900 Transferler harcama kaleminden 830.000.00.-YTL, 08.1.400 Tüketim Malları ve Malzeme Alımları harcama kaleminden 100.000.00.-YTL ve 09.3.900 Transferler harcama kaleminden 270.000.00.-YTL olmak üzere toplam 3.900.000.00.-YTL (üçmilyondokuzyüzbinyenitürklirası) aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.