02.06.2015/443

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.06.2015
Toplantı Sayısı : 443

GÜNDEM        :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı Yapımı Anasanat Dalı bünyesinde Yaylı Çalgılar Onarımı ve Yapımı Sanat Dalı açılması.
  3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı açılması.
  4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı bünyesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans programı açılması.
  5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı bünyesinde Çeviribilim Doktora programı açılması.
  6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İnanç Turizmi Yüksek Lisans Programı açılması.
  7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Stratejik Araştırmalar Yüksek Lisans Programı açılması.
  8. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Afet Yönetimi Anabilim Dalı Kurulması ve bu Anabilim Dalında Afet Yönetimi Doktora Programı açılması ile Bilgi Yönetimi Anabilim Dalında bulunan Afet Yönetimi Tezli ve Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programlarının Afet Yönetimi Anabilim Dalına aktarılması.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Tolga ELBİR
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Ali DEVECİ
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Samiye METE
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
 
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Yrd.Doç.Dr. Emin ELMACI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.      Şeniz DURU
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Günay KIRKIM
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Senatosu 02.06.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda toplandı.
Prof.Dr. Ayşe Yüce, Prof.Dr. Mehmet Öztürk, Prof.Dr.H.Nur Olgun, Prof.Dr. Tolga Elbir ve Prof.Dr. Atalay Arkan görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. A.Güldem Cerit, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Atila Akkoçlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Ali Deveci ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Emin Elmacı ve Doç.Dr. Günay Kırkım toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 6., 7. ve 8.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı Yapımı Anasanat Dalı bünyesinde Yaylı Çalgılar Onarımı ve Yapımı Sanat Dalı açılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 3- Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı bünyesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı bünyesinde Çeviribilim Doktora programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İnanç Turizmi Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.           
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalıbünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Stratejik Araştırmalar Yüksek Lisans Programıaçılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.           
KARAR 8- a) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere;Afet Yönetimi Anabilim Dalı kurulmasına ve bu Anabilim Dalında Afet Yönetimi Doktora Programı açılmasına,
b) Bilgi Yönetimi Anabilim Dalında bulunan Afet Yönetimi Tezli ve Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programlarının Afet Yönetimi Anabilim Dalına aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.