02.05.2017/240

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
 
Toplantı Tarihi: 02.05.2017
Toplantı Sayısı: 240
 
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden     Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ nin tarafından 11/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Levemir” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 25/04/2017 tarih ve 178 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ nin tarafından 12/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “GLP Tedavisinde Liraglutide” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 28/04/2017 tarih ve 187 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in AstraZeneca İlaç San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 22/05/2017 tarihinde Girne’ de düzenlenen “3. Aterometobolik hastalıklar sempozyumu, AstraZeneca uydu sempozyumu, değişim başladı olgularla tip 2 diyabet tedavisinde SGLT2 inhibisyonu ve çok boyutlu etkileri konulu uydu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal Hariç) kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 28/04/2017 tarih ve 188 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 26/05/2017 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “3. İlaç ve tedavi kongresi, AstraZeneca Uydu Sempozyumu, değişim başladı olgularlar Tip 2 Diyabet tedavisinde SGLT2 İnhibisyonu çok boyutlu etkileri konulu uydu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 28/04/2017 tarih ve 189 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 08/05/2017 tarihinde Kayseri’ de düzenlenen “Tip 2 Diyabette insülin aspart ile intensifikasyon” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 26/04/2017 tarih ve 184 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. tarafından 28/04/2017 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “21.Ulusal pediarik endokrinoloji ve diyabet kongresi uydu sempozyumu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.750,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 25/04/2017 tarih ve 175 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 10/05/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Bazal bolus tedavi güncel gelişmeler” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.167,20 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 25/04/2017 tarih ve 176 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 10/05/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Homalog Video Çekimi” ne Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.334,40 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 25/04/2017 tarih ve 177 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ ın Takeda İlaç Sağlık Sa. Ve Tic.Ltd.Şti.’ nin tarafından 09/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Olgularla diyabetik nöropati” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.921,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 25/04/2017 tarih ve 179 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
10- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Novartis firması tarafından 09/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Bilimsel kanıtı klinik pratiğe taşımak: tafinler mekinist tedavisi” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/ Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ nın 25/04/2017 tarih ve 138 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
11- Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ali BALCI’ nın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. firması tarafından 01/04/2017 tarihinde Denizli’ de düzenlenen “Omuz Sorunlarına multidisipliner yaklaşım” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 7.280,60 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Radyoloji Anabilim Dalı’ nın 26/04/2017 tarih ve 343 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
12- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Novartis firması tarafından 02/05/2017 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Ya Denemeseydik” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 25/04/2017 tarih ve 379 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
13- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Novartis firması tarafından 27/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Ya Denemeseydik” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 25/04/2017 tarih ve 359 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
14- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış BAKLAN’ ın Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. firması tarafından 05/05/2017-07.05.2017 tarihlerinde Sapanca’ da düzenlenen “4.Epilepsi sempozyumu” bünyesinde 06 Mayıs 2017 tarihinde epilepsi uydu sempozyumuna konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.750,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’ nın 28/04/2017 tarih ve 376 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
15- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Beril ÇOLAKOĞLU’ nun Abbvie Tıbbi İlaçlar San.ve Tic.Ltdi.Şti. firması tarafından 09.05.2017 tarihinde Afyon’ da düzenlenen “Levodapa karbidopa intestinal jel tedavisi’ nin farmakovijilans açısından yönetimi” konulu toplantıda olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.078,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’ nın 28/04/2017 tarih ve 376 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
16- Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr.Tuğra GENÇPINAR’ ın Bayer firması tarafından 17.04.2017 tarihinde’ İstanbul’ da düzenlenen “Multidisipliner yaklaşım ile rivaroksaban’ konulu bilimsel toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ nın 31/03/2017 tarih ve 77 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
17- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tuğba YAVUZŞEN’ in Sanofi firması tarafından 10 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’ da gerçekleşen “Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Soru ve Cevaplarla Zaltrap Podcast” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin 29.03.2017 tarih 235/11 toplantı sayılı karardaki yer alan ilgili firma tarafından ödenecek tutarın toplam 3.750,00 TL. (KDV Dahil) olan tutar 3.750,00 (KDV Hariç) olarak düzeltilmesi.
18- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokronoloji ve Metobolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Boehringer Ingelheim İlaç Tic..AŞ. firması tarafından 07.04.2017 tarihinde Afyon’ da düzenlenen “Hersey Yolunda” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin 20.03.2017 tarih 234/16 toplantı sayılı karardaki yer alan ilgili firma tarafından ödenecek tutarın toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) olan tutar 2.800,00 (KDV Dahil) olarak düzeltilmesi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                               
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                          
Prof.Dr.Oğuz DİCLE
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Porf.Dr.İbrahim ÖZTURA
Haydar GÖK           
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 02/05/2017 Salı günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden     Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ nin tarafından 11/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Levemir” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 KARAR 2-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ nin tarafından 12/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “GLP Tedavisinde Liraglutide” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in AstraZeneca İlaç San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 22/05/2017 tarihinde Girne’ de düzenlenen “3. Aterometobolik hastalıklar sempozyumu, AstraZeneca uydu sempozyumu, değişim başladı olgularla tip 2 diyabet tedavisinde SGLT2 inhibisyonu ve çok boyutlu etkileri konulu uydu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal Hariç) kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 26/05/2017 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “3. İlaç ve tedavi kongresi, AstraZeneca Uydu Sempozyumu, değişim başladı olgularlar Tip 2 Diyabet tedavisinde SGLT2 İnhibisyonu çok boyutlu etkileri konulu uydu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 08/05/2017 tarihinde Kayseri’ de düzenlenen “Tip 2 Diyabette insülin aspart ile intensifikasyon” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 6- Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. tarafından 28/04/2017 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “21.Ulusal pediarik endokrinoloji ve diyabet kongresi uydu sempozyumu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.750,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 10/05/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Bazal bolus tedavi güncel gelişmeler” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.167,20 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 10/05/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Homalog Video Çekimi” ne Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.334,40 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ ın Takeda İlaç Sağlık Sa. Ve Tic.Ltd.Şti.’ nin tarafından 09/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Olgularla diyabetik nöropati” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.921,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Novartis firması tarafından 09/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Bilimsel kanıtı klinik pratiğe taşımak: tafinler mekinist tedavisi” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ali BALCI’ nın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. firması tarafından 01/04/2017 tarihinde Denizli’ de düzenlenen “Omuz Sorunlarına multidisipliner yaklaşım” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 7.280,60 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Novartis firması tarafından 02/05/2017 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Ya Denemeseydik” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Novartis firması tarafından 27/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Ya Denemeseydik” konulu toplantıya Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış BAKLAN’ ın Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. firması tarafından 05/05/2017-07.05.2017 tarihlerinde Sapanca’ da düzenlenen “4.Epilepsi sempozyumu” bünyesinde 06 Mayıs 2017 tarihinde epilepsi uydu sempozyumuna konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.750,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Beril ÇOLAKOĞLU’ nun Abbvie Tıbbi İlaçlar San.ve Tic.Ltdi.Şti. firması tarafından 09.05.2017 tarihinde Afyon’ da düzenlenen “Levodapa karbidopa intestinal jel tedavisi’ nin farmakovijilans açısından yönetimi” konulu toplantıda olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.078,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr.Tuğra GENÇPINAR’ ın Bayer firması tarafından 17.04.2017 tarihinde’ İstanbul’ da düzenlenen “Multidisipliner yaklaşım ile rivaroksaban’ konulu bilimsel toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tuğba YAVUZŞEN’ in Sanofi firması tarafından 10 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’ da gerçekleşen “Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Soru ve Cevaplarla Zaltrap Podcast” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin 29.03.2017 tarih 235/11 toplantı sayılı karardaki yer alan ilgili firma tarafından ödenecek tutarın toplam 3.750,00 TL. (KDV Dahil) olan tutar 3.750,00 (KDV Hariç) olarak düzeltilmesi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokronoloji ve Metobolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Boehringer Ingelheim İlaç Tic..AŞ. firması tarafından 07.04.2017 tarihinde Afyon’ da düzenlenen “Hersey Yolunda” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin 20.03.2017 tarih 234/16 toplantı sayılı karardaki yer alan ilgili firma tarafından ödenecek tutarın toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) olan tutar 2.800,00 (KDV Dahil) olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.
  
 
 
 
Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK
İmza
 
 
 
 
Prof.Dr.Erkan DEREBEK                                                                Prof.Dr.Oğuz DİCLE   
                İmza                                                                                                İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
   Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA                                                                         Haydar GÖK
                   İmza                                                                                                İmza