02.04.2002/281

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.04.2002 
Toplantı Sayısı : 
281

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Okul Öncesi Öğretmenliği Yükseklisans Programı” açılması ve öğretim planının onaylanması teklifi.
  3. Hava Eğitim Komutanlığı ile Üniversitemiz arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve uygulama alanında işbirliği yapılması ile ilgili taslak protokolün görüşülmesi.
  4. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği İkinci Öğretim programının 2002-2003 öğretim yılından itibaren kapatılması konusunun görüşülmesi.
  5. Atama Yükseltme Yönetmeliği’ndeki yükseltme kriterlerinin tartışılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Oğuz DİCLE

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. M.Nuri TÜREYEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Osman KARAOĞLAN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 02.04.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan görevli, Prof.Dr. Nedim Çakır mazeretli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Oğuz Dicle, Müdür Vekili Prof.Dr. Osman Karaoğlan katıldı.
Prof.Dr. Sedef Gidener, Prof. Sevim Çizer, Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu ve Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2002-2003 öğretim yılından itibaren Okul Öncesi Öğretmenliği Yükseklisans Programı ile Yükseklisans Eğitiminde Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Hava Eğitim Komutanlığı ile Üniversitemiz arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme danışmanlık ve uygulama işbirliği protokolünün ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 2002-2003 öğretim yılından itibaren “Aktif Eğitim” uygulanacağından, bu eğitimin gerektirdiği yer, ısınma, teknik donanım, kitap ve öğretim elemanı sağlamanın zorlukları yanında, ikinci öğretimi sürdürmenin mümkün görülmediği; bu nedenle de 2002-2003 öğretim yılından itibaren Jeoloji Mühendisliği İkinci Öğretime öğrenci alınmamasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları ile ilgili olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Söz alan üyeler, kriterler ile puanlama sistemi konusundaki görüşlerini ifade ettiler. 
Her alan ile ilgili örnekler incelenerek, o alana ilişkin kriterlerin belirlenmesi konusunda bir sonraki toplantıda öneri getirilmesine karar verildi.