02.03.2004/298

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.03.2004
Toplantı Sayısı : 298

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Anabilim Dalı Temel Onkoloji doktora programında eğitimini tamamlayanlar için Temel Onkoloji alanında doçentlik alanı açılması.
 3. 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 4. 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize Ön kayıt-Özel Yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrenciler için taban puanların belirlenmesi.
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında ?Spor Fizyolojisi Yükseklisans Programı açılması.
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında ?Spor Fizyolojisi Tezsiz Yükseklisans İkinci Öğretim Programı? açılması.
 7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde mevcut bulunan Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programında 2004-2005 öğretim yılından itibaren ?Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı? açılması.
 8. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün Türkçe Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fizik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ile İngilizce Öğretmenliği programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 9. Mühendislik Fakültesi?nin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün Biyomekanik yükseklisans, Biyofizik doktora ile Histoloji-Embriyoloji yükseklisans programı öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü?nün Coğrafi Bilgi Sistemleri yükseklisans programı öğretim planında değişiklik yapılması.
 12. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Yönergesi?nde değişiklik yapılması teklifi.
 13. Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin kurulması.
 14. Üniversitemiz ile Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Germanistik Enstitüsü ile akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 15. Üniversitemiz Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile California Denizcilik Akademisi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 16. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü seçmeli dersler listesinde değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Doç. Nuray YILMAZ

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Doç. Elvan ANMAÇ

 

Yrd.Doç.Dr. Erdem SİLİSTRELİ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Yrd.Doç.Dr. Özlem DOĞAN

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Ayşen OLGUN

 

Prof.Dr. Oya İTİL

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Öğrenci Tems. Emin AS

 

Üniversite Senatosu 02.03.2004 Salı günü saat 14.30?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Oğuz Adanır, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof.Dr. Ali Nazım Sözer, Prof.Dr. Alpaslan Usal ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Doç. Nuray Yılmaz ile Müdür Vekilleri Doç. Elvan Anmaç, Yrd.Doç.Dr. Erdem Silistreli, Yrd.Doç.Dr. Özlem Doğan, Prof.Dr. Ayşen Olgun ve Prof.Dr. Oya İtil toplantıya katıldı.
Prof. Sevim Çizer mazereti, Prof.Dr. Feza Akgür görevi nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 15.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Anabilim Dalı Temel Onkoloji doktora programında eğitimini tamamlayanlar için Temel Onkoloji alanında doçentlik alanı açılmasına oyçokluğu (39 Evet ? 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 3- a) Buca Eğitim Fakültesi;
– Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne 2004-2005 öğretim yılından itibaren ?EA? puanı ile öğrenci alınmasına,
– Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne meslek alanlarında duyulan ihtiyaç sebebiyle II.öğretimin açılması ve kontenjanının 40 olmasına, 
– Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne lisans örgün öğretiminde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle kontenjanın azaltılması ve bu kontenjanın II.öğretim programı açılarak burada kullanılmasına ve kontenjanının 40 olmasına,
b) Fen Edebiyat Fakültesi; Dil Bilimi Bölümüne öğretim üyesi eksikliği nedeniyle 2004-2005 öğretim yılında öğrenci 
alınmamasına,
c)
 Mühendislik Fakültesi?nde; aktif eğitime geçilmesi nedeniyle Maden Mühendisliği Bölümü?ne (İÖ) Bölümüne 2004-2005 öğretim yılında öğrenci 
alınmamasına,
d)
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümüne alınacak öğrencilerde aranacak koşullardan 105.maddenin içeriğinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Madde 105 ? Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulara ek olarak; TC vatandaşı olmak; 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaş için 1.65m, 18 yaş için 1.66m, 19 yaş için 1.67m, 20 yaş için 1.68m?den uzun olmak, kız adaylarda 1.56m?den uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerin son iki rakamından en çok 5 veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığına, her iki kulağının arızasız olduğunu belgeleyen ve Gemi adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte sınıfı için GEMİADAMI OLUR ibaresi taşıyan sağlık raporu. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve başvuru tarihinde hakkında soruşturma yada kamu davası ile şahsi bir ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda ?Beden Eğitimi? zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gereklerine uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformaların temini öğrenciye aittir.

e) İzmir Meslek Yüksekokulu; Fiziki imkanların yetersizliği ve sınavsız geçişle gelen öğrencilerdeki başarısızlık nedeniyle ileride yığılmalara neden olacağı düşünüldüğünden ve öğrenci niteliğini arttırmak bakımından bu programların kontenjanlarının azaltılmasına,
– İzmir Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi?nde öğretim görülen;

– Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk. 495)
– Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk. 495)
– Makine (İÖ) (Bk. 495)
– Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk. 495)

programlarına ulaşım ve güvenlik yetersizliği nedeniyle 2004-2005 öğretim yılında öğrenci alınmamasına,
mevcut bazı bölüm/programlarda fiziki kapasitenin yetersiz oluşu ve öğretim elemanı azlığı nedeniyle öğrenci kontenjanlarının ekli tablodaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?nın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen şartlara aykırı olmamak kaydı ile 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize bağlı kurumlara Önkayıt-Özel Yetenek Sınavı sistemi ile alınacak öğrencilerde aranacak taban puanları ve türlerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KURUMU

PUAN YILI

PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

Buca Eğitim Fak.
Müzik Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği

2004

ÖSS/SÖZ-EA-SAY puanlarından herhangi birinden

185 (*)

Güzel Sanatlar Fak.
(Tüm Bölüm ve Anasanat Dalları için)

2004

ÖSS/SÖZ-EA-SAY puanlarından herhangi birinden

160

Devlet Konservatuvarı
(Tüm Bölüm ve Anasanat Dalları için)

2004

ÖSS/SÖZ-EA-SAY puanlarından herhangi birinden

160

(*) Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin Müzik Sanat (Müzik), Resim Sanat (Resim) alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2004 ÖSS puan türlerinden birinden en az 160 ÖSS puanı alanlar da başvurabileceklerdir.

KARAR 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında 2004-2005 öğretim yılından itibaren ?Spor Fizyolojisi? yükseklisans programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında 2004-2005 öğretim yılından itibaren ?Spor Fizyolojisi Tezsiz Yükseklisans İkinci Öğretim Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oyçokluğu (38 Evet ? 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 7-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Programında 2004-2005 öğretim yılından itibaren tezsiz yükseklisans ikinci öğretim programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde mevcut bulunan;
– Türkçe Öğretmenliği Doktora Programı,
-Rehberlik ve Danışmanlık Yükseklisans Doktora Programları,
-Fizik Öğretmenliği Yükseklisans Programı,
-Okul Öncesi Öğretmenliği Yükseklisans Programı,
-İngilizce Öğretmenliği Yükseklisans Programlarında 
ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Mühendislik Fakültesi?nin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün Biyomekanik yükseklisans, Biyofizik doktora ile Histoloji-Embriyoloji yükseklisans programı öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü?nün Coğrafi Bilgi Sistemleri tezsiz yükseklisans programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi?nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Üniversitemizde Aile Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasının uygunluğuna, merkez ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Üniversitemiz ile Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Germanistik Enstitüsü ile akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokolün incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 15-
 Üniversitemiz Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile California Denizcilik Akademisi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin ekte yer alan protokol çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik?in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim planı güz yarıyılı seçmeli dersler arasında yer alan ?PLN 311 Şehir ve Form Analizi? dersinin kodunun ?PLN 312? olarak değiştirilmesi ve bu dersin bahar yarıyılı seçmeli dersler arasında yer almasına oybirliği ile karar verildi.