02.03.2001/270

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.03.2001
Toplantı Sayısı : 270

GÜNDEM         :

1-    Geçen toplantı tutanağı.
2-    Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan’ın Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca yeniden üye seçimi.
3-    Doçentlik alan komisyonlarının belirlenmesi
4-    Doçentliğe başvuru için asgari kriterlerin saptanması

Toplantıda Bulunanlar :                       Toplantıda Bulunmayanlar:        

Prof.Dr. Emin ALICI                                 Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN                          Prof.Dr. M.Nuri TÜREYEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN                  Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN
Prof.Dr. Sedef GİDENER                          Prof.Dr. Reşide KABADAYI
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN                           Prof.Dr. Nur OLGUN             
Prof.     Cengiz ÇEKİL                                Prof.Dr. Nedim ÇAKIR
Doç.Dr. Oğuz ATALAY 
Prof.Dr. Saime ORAL
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. A.Şebnem ÖZKAN
Prof.     Yüksel USLAY
Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN
Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
Prof.Dr. Sadık ACAR
Prof.Dr. Hasan NERAD
Prof.Dr. Feza AKGÜR
Prof.Dr. Ergün AYBARS
Prof.Dr. Mustafa ERGÜN
Prof.Dr. Erdoğan FIRAT
Prof.Dr. Cahit HELVACI
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Gül GÜNER
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
Doç.Dr. Güldem CERİT
Prof.Dr. Müfit BAYRAŞA
Prof.Dr. Lamia PINAR
Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN
Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Senatosu 02.03.2001 Cuma günü saat 08.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı  başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin  katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof.Dr. Alp Timur, Prof.Dr. Hakkı Önkal ve Prof.Dr. Lamia Pınar görevli oldukları için Dekan Vekilleri Doç.Dr. Oğuz Atalay, Prof.Dr. Saime Oral ve Prof.Dr. Mehmet Şeker ile Müdür Vekili Prof.Dr. Lamia Pınar toplantıya katıldı.

Prof.Dr. Muharrem Çelebi, Prof.Dr. Mehmet Nuri Türeyen, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. Reşide Kabadayı, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof.Dr. Nedim Çakır mazeretli  olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan’ın Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7. maddesi uyarınca yeniden üye seçimi konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğine Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof.Dr. Özcan Dora 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7. maddesi  uyarınca oybirliği ile seçildi.

KARAR 3 Doçentlik alan komisyonlarının belirlenmesi ile doçentliğe başvuru için gerekli asgari kriterlerin saptanmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Doçentlik alan komisyonlarının belirlenmesi ve doçentliğe başvuru için gerekli asgari kriterlerin saptanması konusunda Fakülte Dekanları ile Enstitü Müdürlerinden oluşan bir komisyonun 15 Mart 2001 tarihine kadar gerekli çalışmaları yaparak sonucunu bir rapor halinde Rektörlüğümüze iletmelerine karar verildi.