01.12.2015/1231

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.12.2015
Toplantı Sayısı : 1231

GÜNDEM      : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Cansu Ayaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Kübra Karadağ’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09.11.2015 tarihli yazısı ile sözleşmeli öğretim elemanı olarak 10.000 TL brüt ücretle görev süresinin uzatılması uygun bulunan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in, ücretinin yeniden değerlendirilmesi.
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Özevin’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği 03-06 yaş arası Temel Sanat (Orff-Schulwerk) Eğitimi kursunda eğitmen ve çocukların sanat eğilimlerine yönelik araştırma yürütmek üzere, 17.11.2015 tarihinden 31.05.2016 tarihine kadar (mesai saatleri dışında ve Cumartesi günleri) asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği Orff-Schulwerk eğitmenlerine danışmanlık yapmak ve çocukların sanat eğitimine yönelik araştırma yürütmek üzere, 17.11.2015 tarihinden 01.07.2016 tarihine kadar (mesai saatleri dışında ve hafta sonları) asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. Maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 547.198,63 TL (beşyüzkırkyedibinyüzdoksansekizliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Buca Eğitim Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 44.000 TL tutarın aktarılması.
 9. Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesinin 54. Birimi olarak kabul edilmesi ve bir alt hesap açılması.
 10. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 11. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 12. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Nilgün Dinçer Araz’ın, Almanya Köln Üniversitesi’nde 2214-A TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında doktora tez konusu ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere 21.01.2016-21.07.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Eda Yalçın Kayacan’ın, İtalya-Roma Tor Vergata Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 15.02.2016-15.08.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak Budak’ın, ABD Kuzey Texas Üniversitesi Dallas Falls’da inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere, 01.09.2015-01.09.2016 tarihleri arasındaki yapılan görevlendirilmesinden erken dönüş yaparak 02.11.2015 tarihinde görevine başlaması nedeniyle, 02.11.2015-01.09.2016 tarihleri arasındaki görevlendirilmesinin iptal edilmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Doç.Dr. S.Cengiz YESÜGEY
Prof.Dr. Deniz DÖLGEN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

 

Üniversite Yönetim Kurulu 01.12.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Atilla Orbay ve Prof.Dr. Ercüment Yalçın görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey ile Prof.Dr. Deniz Dölgen toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13. ve 14. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Cansu Ayaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Kübra Karadağ’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09.11.2015 tarihli yazısı ile sözleşmeli öğretim elemanı olarak 10.000 TL brüt ücretle görev süresinin uzatılması uygun bulunan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in ücretinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 15.734,07 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Özevin’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği 03-06 yaş arası Temel Sanat (Orff-Schulwerk) Eğitimi kursunda eğitmen ve çocukların sanat eğilimlerine yönelik araştırma yürütmek üzere, 17.11.2015 tarihinden 31.05.2016 tarihine kadar (mesai saatleri dışında ve Cumartesi günleri) asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği Orff-Schulwerk eğitmenlerine danışmanlık yapmak ve çocukların sanat eğitimine yönelik araştırma yürütmek üzere, 17.11.2015 tarihinden 01.07.2016 tarihine kadar (mesai saatleri dışında ve hafta sonları) asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. Maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 547.198,63 TL (beşyüzkırkyedibinyüzdoksansekizliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Buca Eğitim Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 44.000 TL’nın Fakülte Yönetim Kurulu’nun 17.11.2015 tarih ve 44/10 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesinin 54. Birimi olarak kabul edilmesine ve bir alt hesap açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Nilgün Dinçer Araz’ın, Almanya Köln Üniversitesi’nde 2214-A TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında doktora tez konusu ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere 21.01.2016-21.07.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Eda Yalçın Kayacan’ın, İtalya-Roma Tor Vergata Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 15.02.2016-15.08.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak Budak’ın, ABD Kuzey Texas Üniversitesi Dallas Falls’da inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere, 01.09.2015-01.09.2016 tarihleri arasındaki yapılan görevlendirilmesinden erken dönüş yaparak 02.11.2015 tarihinde görevine başlaması nedeniyle, 02.11.2015-01.09.2016 tarihleri arasındaki görevlendirilmesinin iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.