01.12.2014/117

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 01.12.2014
Toplantı Sayısı : 117
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Pro.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Mustafa Nevzat İlaçları firması tarafından 10.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Dünyanın İlk Onaylı Biyobenzer Monoklonal Antikoru” konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 27.11.2014 tarih ve 24221 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ’ un MSD İlaçları firması tarafından 28.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “MSD İlaçları Eğitim Kulübü” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00- TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 27.11.2014 tarih ve 24209 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatoş ÖNEN’ in MSD İlaçları tarafından 28.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “MSD İlaç Eğitim Kulübü” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 27.11.2014 tarih ve 24210 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk İlaçları tarafından 09.12.2014 tarihleri arasında Van’ da düzenlenen “Erken İnsülin Tedavisi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.300,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 27.11.2014 tarih ve 24208 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk İlaçları tarafından 06.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Diyabette Sinerjik Etki Novarapid-Levemir” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 27.11.2014 tarih ve 24212 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Merck Sereno İlaçları tarafından 25.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Metastatik Kolon Kanseri” konulu Esmo Kongresi sonrası mCRC tedavisinde güncel gelişmelerin sunulacağı toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 25.11.2014 tarih ve 24075 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ayşegül YILDIZ’ ın AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından 24.11.2014-26.11.2014-26.11.2014 tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenen “Bipolar Bozukluk ve Tedavi Güncellemeleri” toplantısında danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 24.11.2014 tarih ve 23954 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nur YAPAR’ ın Merck Sharp&Dohme İlaç Ltd.Şti. tarafından 19.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “MSD AD BOARD-Yoğunbakım EIF toplantısı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 21.11.2014 tarih ve 23879 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulunun 13.08.2014 tarih ve 107 sayılı 2 nolu kararda yer alan “KARAR 1: DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIMI”3.4.7 Sağlık Dışı Faaliyetler Dağıtım Oranları” 01.11.2014 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanması hususunda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 01.12.2014 tarih ve 5743 sayılı yazısı ile eki incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 01.12.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Mustafa Nevzat İlaçları firması tarafından 10.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Dünyanın İlk Onaylı Biyobenzer Monoklonal Antikoru” konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ’ un MSD İlaçları firması tarafından 28.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “MSD İlaçları Eğitim Kulübü” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00- TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatoş ÖNEN’ in MSD İlaçları tarafından 28.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “MSD İlaç Eğitim Kulübü” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk İlaçları tarafından 09.12.2014 tarihleri arasında Van’ da düzenlenen “Erken İnsülin Tedavisi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.300,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk İlaçları tarafından 06.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Diyabette Sinerjik Etki Novarapid-Levemir” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Merck Sereno İlaçları tarafından 25.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Metastatik Kolon Kanseri” konulu Esmo Kongresi sonrası mCRC tedavisinde güncel gelişmelerin sunulacağı toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ayşegül YILDIZ’ ın AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından 24.11.2014-26.11.2014-26.11.2014 tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenen “Bipolar Bozukluk ve Tedavi Güncellemeleri” toplantısında danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 8: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nur YAPAR’ ın Merck Sharp&Dohme İlaç Ltd.Şti. tarafından 19.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “MSD AD BOARD-Yoğunbakım EIF toplantısı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 9: Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulunun 13.08.2014 tarih ve 107 sayılı 2 nolu kararda yer alan “KARAR 1: DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIMI” 3.4.7 Sağlık Dışı Faaliyetler Dağıtım Oranları” 01.11.2014 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.