01.12.2009/944

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.12.2009
Toplantı Sayısı : 944

GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Semra Hız Kurul hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şevket Erbil Ünsal hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nuray Duman hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ümit Aksoy hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Altungöz hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sultan Cingöz hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakkı Ogün Sercan hakkındaki raporlar.
 9. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şerife Esra Erdal hakkındaki raporlar.
 10. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tonay İnceboz hakkındaki raporlar.
 11. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Aydan Özkütük hakkındaki raporlar.
 12. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Songül Bayram Delibaş hakkındaki raporlar.
 13. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İ.Mehmet Ali Öktem hakkındaki raporlar.
 14. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Can Sevinç hakkındaki raporlar.
 15. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Reşat Serhat Erbayraktar hakkındaki raporlar.
 16. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Caner Çavdar hakkındaki raporlar.
 17. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yıldız Akvardar hakkındaki raporlar.
 18. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşegül Yıldız hakkındaki raporlar.
 19. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Fikri Köroğlu hakkındaki raporlar.
 20. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emel Altekin hakkındaki raporlar.
 21. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Akça Toprak Ergönen hakkındaki raporlar.
 22. Mühendislik Fakültesi Termodinamik Anabilim dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aytunç Erek hakkındaki raporlar.
 23. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. E.Yalçın Ersoy’un doktora çalışmaları kapsamında Southampton Üniversitesi Okyanus ve Yerbilimleri Enstitüsü’nde misafir araştırmacı statüsünde çalışmalar yapmak üzere 05.01.2010-05.07.2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yurtiçi maaşlı, burslu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak Southampton/İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. 2007 yılında kullanılmak üzere 31.12.2007 tarihinden bu yana Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’ne tahsis edilen kontenjanla, Telekomünikasyon, Sinyal İşleme Alanında New Jersey Institute of Technology Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Arş.Gör. M.Uğur Torun’un görev süresinin 31.12.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere giderlerinin Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 25. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Hakan Keser’in Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen BEK Ulusal Modeli Konferansına katılmak üzere 04.12.2009 tarihinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01- no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. İlhan Öztop’un, Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 24.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Malign Gliomalarda Anti-Anjiyojenik Tedavi” konulu panelde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 27. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 20.11.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Aripiprazole Danışma Kurulu” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 28. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 03.12.2009 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “Sigara Bırakma Sürecinin Yönetimi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL tutarın (KDV hariç) katkı payı dağıtımın yasal kesintilerden sonra yapılması.
 29. Devlet Konservatuvarı ile S.S.Dokuz Eylül Eğitim Öğretim Bilim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile düzenlenecek Çalgı, Solfej ve Bale kurslarına ilişkin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi ve hizmet karşılığında ilgili kooperatif tarafından 6.350 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 30. Akademik kadro aktarması.
 31. Rektörlük Uzmanı A.Işınsu Atalay’ın, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen BEK Ulusal Modeli Konferansına katılmak üzere 04.12.2009 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların, Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesi.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 01.12.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr. Yusuf Karakoç izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ve 31. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Semra Hız Kurul ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Semra Hız Kurul hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşe Semra Hız Kurul’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şevket Erbil Ünsal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şevket Erbil Ünsal hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Şevket Erbil Ünsal’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nuray Duman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nuray Duman hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Nuray Duman’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ümit Aksoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ümit Aksoy hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ümit Aksoy’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Altungöz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oğuz Altungöz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sultan Cingöz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sultan Cingöz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakkı Ogün Sercan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakkı Ogün Sercan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şerife Esra Erdal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şerife Esra Erdal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tonay İnceboz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tonay İnceboz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Aydan Özkütük ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Aydan Özkütük hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 12- Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Songül Bayram Delibaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Songül Bayram Delibaş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 13- Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İ.Mehmet Ali Öktem ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İ.Mehmet Ali Öktem hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Can Sevinç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Can Sevinç hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Can Sevinç’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Reşat Serhat Erbayraktar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Reşat Serhat Erbayraktar hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Reşat Serhat Erbayraktar’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Caner Çavdar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Caner Çavdar hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Caner Çavdar’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yıldız Akvardar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yıldız Akvardar hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Yıldız Akvardar’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşegül Yıldız ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşegül Yıldız hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşegül Yıldız’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Fikri Köroğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tolga Fikri Köroğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 20- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emel Altekin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Emel Altekin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 21- Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Akça Toprak Ergönen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Akça Toprak Ergönen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi Termodinamik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aytunç Erek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aytunç Erek hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporlardan birinin olumsuz diğerlerinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 23- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. E.Yalçın Ersoy’un doktora çalışmaları kapsamında Southampton Üniversitesi Okyanus ve Yerbilimleri Enstitüsü’nde misafir araştırmacı statüsünde çalışmalar yapmak üzere 05.01.2010-05.07.2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yurtiçi maaşlı, burslu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak Southampton/İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- 2007 yılında kullanılmak üzere 31.12.2007 tarihinden bu yana Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’ne tahsis edilen kontenjanla, Telekomünikasyon, Sinyal İşleme Alanında New Jersey Institute of Technology Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Arş.Gör. M.Uğur Torun’un görev süresinin 31.12.2009 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere giderlerinin Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Hakan Keser’in Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen BEK Ulusal Modeli Konferansına katılmak üzere 04.12.2009 tarihinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01- no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. İlhan Öztop’un, Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 24.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Malign Gliomalarda Anti-Anjiyojenik Tedavi” konulu panelde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 20.11.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Aripiprazole Danışma Kurulu” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 03.12.2009 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “Sigara Bırakma Sürecinin Yönetimi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL tutarın (KDV hariç) katkı payı dağıtımın yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Devlet Konservatuvarı ile S.S.Dokuz Eylül Eğitim Öğretim Bilim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile düzenlenecek Çalgı, Solfej ve Bale kurslarına ilişkin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ve hizmet karşılığında ilgili kooperatif tarafından 6.350 TL tutarın Vakıflar Bankası Balçova Şubesindeki 00158007293588266 no’lu (IBAN No: TR4200015)  Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Rektörlük Uzmanı A.Işınsu Atalay’ın, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen BEK Ulusal Modeli Konferansına katılmak üzere 04.12.2009 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların, Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.