01.11.2016/466

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.11.2016
Toplantı Sayısı : 466

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından ÖSYM yoluyla veya özel öğrencilik statüsünde Üniversitemize yerleştirilen önlisans ve lisans öğrencilerinin 2016-2017 öğrenim döneminde alacakları derslerle ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin 5 ve 9’uncu fıkraları (1.80 ortalama şartı) ile ilgili birimlerinin uygulama esaslarındaki benzer hükümlerinin uygulanmaması, ilgili birim uygulama esaslarının haftalık ders alma limitlerinin aynen uygulanması konusunun görüşülmesi.
 3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalına bağlı disiplinlerarası eğitim verilmek üzere “Eğitim Teknolojileri Doktora Programı” açılması.
 4. 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğretim Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılan Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim planının 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere onaylanması.
 5. 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğretim Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılan Fen Fakültesi Matematik- Bilgisayar Bölümü öğretim planının 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere onaylanması.
 6. 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğretim Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılan Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim planının 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere onaylanması.
 7. 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğretim Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılan Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim planının 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere onaylanması.
 8. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 9. Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının görüşülmesi.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKADEMİ-DE) kurulması ve Merkez Yönetmeliği.
 11. Üniversitemiz ile The Centre National De La Recherche Scientifique Ofisi ile The Universite Nice Sophia Antipolis Üniversitesi arasında işbirliği yapılması.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Adnan KASMAN
  Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
  Prof.Dr. Türkay BARAN
  Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
  Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
  Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
  Prof.Dr. Hale ÖREN
   
  Prof.Dr. Talat AKASLAN
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
   
  Prof.Dr. Şennur SOMALI
   
  Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. Samiye METE
  Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
   
  Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
  Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. Gürkan ERSOY
   
  Prof.Dr. Oğuz DİCLE
   
  Prof.Dr. Arif Ziya TUNÇ
   
  Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
   
  Prof.Dr. Hakkı UYAR
   
  Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
   
  Prof.Dr. Hülya NUTKU
   
  Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
   
  Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
   
  Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
   
  Prof.Dr. Banu DURUKAN
   
  Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
  Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
   
  Prof.Dr. Reyhan UÇKU
   
  Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
   
  Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
  Prof.Dr. Himmet KONUR
  Prof.Dr. Ali Günay BALIM
   
  Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
   
  Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
   
  Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
   
  Prof.Dr. H.Nur OLGUN
   
  Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ
   
  Prof.Dr. M.Banu DURUKAN SALI
   
  Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN
   
  Prof.      Ümit İŞGÖRÜR
  Prof.Dr. Nihal GELECEK
  Prof.Dr. Semra AYTUĞ
   
  Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇIMRIN
  Doç.Dr. Hamdi EMEÇ
   
  Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
  Doç.Dr. Tolga GÖK
   
  Prof.Dr. Leyla HARPUTLU
  Raportör Ahmet Cevdet ORAL
   
   
   
 
Üniversite Senatosu 01.11.2016 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Özlem Küçükgüçlü, Doç.Dr. Yusuf Gümüş ve Prof.Dr. Murat Hatipoğlu görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Pınar Balcı ve Prof.Dr. Celalettin Şimşek görevli mazeretli olduklarından Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Dilek Çımrın ile Doç.Dr. Tolga Gök toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 10. ve 11. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından ÖSYM yoluyla veya özel öğrencilik statüsünde Üniversitemize yerleştirilen önlisans ve lisans öğrencilerinin Üniversitemizden 2016-2017 öğrenim döneminde alacakları derslerle ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin 5 ve 9’uncu fıkraları (1.80 ortalama şartı) ile ilgili birimlerinin uygulama esaslarındaki benzer hükümlerinin uygulanmamasına, ilgili birim uygulama esaslarının haftalık ders alma limitlerinin aynen uygulanmasınaoybirliği ile karar verildi.           
KARAR 3- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalına bağlı disiplinlerarası eğitim verilmek üzere “Eğitim Teknolojileri Doktora Programı” açılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 4- 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılan Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim planının 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Fakülte Kurulunun 12.10.2016 tarihli ve 72/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 5- 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılan Fen Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümü öğretim planının 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Fakülte Kurulunun 11.10.2016 tarihli ve 248/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılan Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim planının 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Fakülte Kurulunun 12.10.2016 tarihli ve 06/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 7- 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılan Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim planının 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Fakülte Kurulunun 12.10.2016 tarihli ve 06/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oyçokluğu (48 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKADEMİ-DE) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile The Centre National De La Recherche Scientifique Ofisi ile The Universite Nice Sophia Antipolis Üniversitesi arasında işbirliği yapılmasına ve hazırlanan İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oyçokluğu ile karar verildi.