01.11.2016/1274

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  01.11.2016
Toplantı Sayısı : 1274

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Uhri’nin, Hayatın Sesi Televizyonu isimli televizyon kanalında 01 Kasım 2016-30 Nisan 2017 tarihleri arasında “Düşünmek Lazım” adlı kültür sanat ağırlıklı program için Fakültesindeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki derslerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca uzatılması.
 4. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Tursunova’nın, 01.01.2017 tarihinden itibaren 30.06.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Tursunov’un, 01.01.2017 tarihinden itibaren 30.06.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 516.012,16 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sabri Erdem hakkındaki raporlar.
 9. İlahiyat Fakültesi’nde Pakistan Uyruklu MuhammadMasharib Shah Syed’in 15.01.2017 tarihinden itibaren 14.01.2018 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 10. 2547 Sayılı Kanunun 46.maddesi uyarınca B cetvelinde öngörülen örgün öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora gelirlerinden ödenek kaydedilen tutarlardan, 2016-2017 eğitim öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ücretsiz yemek yardımı yapılması.
 11. 667 KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması.
 12. Üniversite Yayın Komisyonunun 01.11.2016 tarih ve 580 sayılı kararı.
 13. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 
Toplantıda Bulunanlar  Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN Prof.Dr. Asuman ALTAY
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.      A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Erkan DEREBEK
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 

Üniversite Yönetim Kurulu 01.11.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Asuman Altay görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek görüşülmelere geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-  Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Uhri’nin, Hayatın Sesi Televizyonu isimli televizyon kanalında 01 Kasım 2016-30 Nisan 2017 tarihleri arasında “Düşünmek Lazım” adlı kültür sanat ağırlıklı program için Fakültesindeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki derslerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 11.185,08 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Tursunova’nın, 01.01.2017 tarihinden itibaren 30.06.2017 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Tursunov’un, 01.01.2017 tarihinden itibaren 30.06.2017 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 516.012,16 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sabri Erdem ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sabri Erdem hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Sabri Erdem’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-  İlahiyat Fakültesi’nde Pakistan Uyruklu MuhammadMasharib Shah Syed’in 15.01.2017 tarihinden itibaren 14.01.2018 tarihine kadar 6.259,15 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-  2547 Sayılı Kanunun 46.maddesi uyarınca B cetvelinde öngörülen örgün öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora gelirlerinden ödenek kaydedilen tutarlardan, 2016-2017 eğitim öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ücretsiz yemek yardımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-  667 KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-  A- Devlet Konservatuvarı’ndan Doç. Pınar Uçman Karaçalı’nın hazırladığı “Almanca Liedler” isimli kitabının 500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 09.7777.2304.000/DR.016.025.866 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nce 4 ayda bir yayınlanan Arpa Boyu Dergisi’nin (Güz Dönemi) 63.sayısının 2000 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 09.9999.8301.000/BY.016.006.867 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.