01.11.2011/1036

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.11.2011
Toplantı Sayısı : 1036    

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi Müzecilik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Remzi Yağcı hakkındaki raporlar.
 3. İlahiyat Fakültesi’nin 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan Türk Dili dersini 4 şubede vermek üzere, 13.10.2011-30.12.2011 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Türk Dili Okutmanlarından Gülece Bilen’in, 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin, 2012 Mali Yılı tahmini gelir ve gider bütçesi.
 5. Mühendislik Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştireceği danışmanlık ve bilirkişilik hizmetlerinde uygulanacak ilkeler ve alınacak ücretlerin tespiti.
 6. İşletme Fakültesi ile Florida Üniversitesi (ABD) ve Ermenistan Devlet Ekonomi Üniversitesi ile ortak yürütülen “Turizm Eğitimini, Araştırmasını ve Sektörel İşbirliği Artırmaya Yönelik Uluslararası Üniversiteler Konsorsiyumu” isimli proje giderlerinde kullanılmak üzere Florida Üniversitesi tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına 8.000 ABD Dolarının yatırılması.
 7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı”nın 16.11.2011 – 30 12.2011 ve 17.11.2011-30.12.2011 tarihleri arasında iki grup olarak yürütülmesi ve program dahilinde verilecek derslerin adı, görev alacak öğretim elemanları ve toplam ders saatlerinin belirlenmesi.
 8. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 9. Akademik kadrolara atama izni istenmesi.
 10. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 27.10.2011 tarih ve 2 no’lu kararı.
  Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Yerine
 11. Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nce basımı gerçekleştirilmiş olan “Din Bilimleri Araştırmalarına Dair Konferanslar I” isimli yardımcı ders kitabının ücretsiz olarak dağıtımının yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

 

Üniversite Yönetim Kurulu 01.11.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 2., 10. ve 11. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Edebiyat Fakültesi Müzecilik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Remzi Yağcı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Remzi Yağcı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Remzi Yağcı’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi’nin 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan Türk Dili dersini 4 şubede vermek üzere, 13.10.2011-30.12.2011 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Türk Dili Okutmanlarından Gülece Bilen’in, 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin, 2012 Mali Yılı tahmini gelir ve gider bütçesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştireceği danışmanlık ve bilirkişilik hizmetlerinde uygulanacak ilkeler ve alınacak ücretlerin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 12.10.2011 tarih ve 45/32 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi ile Florida Üniversitesi (ABD) ve Ermenistan Devlet Ekonomi Üniversitesi ile ortak yürütülen “Turizm Eğitimini, Araştırmasını ve Sektörel İşbirliği Artırmaya Yönelik Uluslararası Üniversiteler Konsorsiyumu” isimli proje giderlerinde kullanılmak üzere Florida Üniversitesi tarafından Vakıflar Bankası Balçova Şubesi TR03 0001 5001 5804 8000 9235 39 numaralı Döner Sermaye İşletmesi Dolar hesabına 8.000 ABD Dolarının yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı”nın, 16.11.2011 – 30.12.2011 ve 17.11.2011-30.12.2011 tarihleri arasında iki grup olarak yürütülmesine ve program dahilinde verilecek derslerin adı, görev alacak öğretim elemanları ile toplam ders saatlerinin Enstitü Yönetim Kurulu’nun 22.10.2011 tarih ve 22/5 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi..
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 27.10.2011 tarih ve 2 no’lu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Yerine
KARAR 11- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nce basımı gerçekleştirilmiş olan “Din Bilimleri Araştırmalarına Dair Konferanslar I” isimli yardımcı ders kitabının ücretsiz olarak dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.