01.08.2016/200

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
Toplantı Tarihi:01.08.2016
Toplantı Sayısı:200
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İnci ALACACIOĞLU’nun Novartis firması tarafından 11/05/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “ITP” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı’nın 27/07/2016 tarih ve 142 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2 – Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.G.Hayri ÖZSAN’ın Alexion firması tarafından 28/05/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “PNH DANIŞMA KURULU” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı’nın 27/07/2016 tarih ve 144 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
3- Tıp fakültesi Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Zeynep ÖZBEK’in Alcon firması tarafından 03-05/06/2016tarihlerinde yapılmış olan “Uzun Süren Nemliliğin Dünyasını Keşfedin” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 2.250,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın 25/07/2016 tarih ve 294 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
4- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İnci ALACACIOĞLU’nun Novartis firması tarafından 28/03/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Hastalık Alanı ve Tedavi Konumlandırılması ile İlgili Canlandırma Çalışması” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı’nın 27/07/2016 tarih ve 143 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Servier firması tarafından 15/07/2016’da yapılmış,22/08/2016 ve 20/02/2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan “Gerçeklerin Kanıtları” konulu toplantılarda konuşmacı olarak Döner Sermaye  İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 19.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 30/06/2016 tarih ve 366 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
6- Tıp fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ayşegül YILDIZ’ın Talya Yaşam Koçluğu Psikolojik ve Ruhsal Danışmanlık firması tarafından 01.08.2016 tarihinden itibaren ayda ortalama 2- 4 kez yapılacak olan “Ruhsal ve Psikolojik Alanda Bilimsel Konularda” bilimsel danışman ve konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.200,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 02/08/2016 tarih ve 15326 sayılı yazısı ile ekleri incelendi..
7- Endokrinoloji Bilim Dalı’nda yürütülecek olan Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’nin sorumlu, Doç.Dr.Tevfik DEMİR, Dr.Ümit ÇAVDAR, Doç.Dr.Barış AKINCI,ve Doç.Dr.Abdullah Serkan YENER’ın yardımcı araştırmacı oldukları Novo Nordisk firması tarafından desteklenen NN9924-4221 Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 105.188,00 TL’nin ( Honararium 63.900,00TL. Rutinde Uygulanacak işlemler için 36.288,00 TL. Araştırma Birimlerine Ayni Destek İçin 5.000,00TL.) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 28/07/2016 tarih ve 3820 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.