01.08.2013/73

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 01.08.2013
Toplantı Sayısı : 73
 
GÜNDEM:
 
1- Sağlık Uygulama tebliği ve eklerinde ücret olarak karşılığı olmayan işlemlerin 01 Ağustos 2013 tarihinden itibaren performans puanları 0 olarak uygulanması hususu.