01.07.2020/547

Yayınlanma Tarihi: 19-11-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 01.07.2020                                                                          Toplantı Sayısı: 547

 

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 18/02/2020 tarihli ve 532/03 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile belirlenen Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine 2020-2021 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenciler için sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin değiştirilmesi.
 3. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı takvimi ve başvuru koşullarının belirlenmesi.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans Programı açılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Girişimcilik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Yöneticiler İçin Sayısal Yöntemler Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Doktora Programı açılması.
 8. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Eğitimde Bilişim Teknolojileri Doktora Programı açılması.
 9. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45’inci maddesine altıncı fıkra eklenmesi.
 10. Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. Fen Fakültesi lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına ait bazı öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 14. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 15. Üniversitemiz Senatosunca dağılımı yapılan ve 23.05.2020 tarihinde ilan edilen müracaatlar Üniversitemiz öğretim üyeleri arasından gerçekleştiğinden ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına dair 22.05.2020 tarihli ve 2020/235 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca arama sayısı sınırlamalarına tabi olmamaları nedeniyle atama izni dağılımlarının iptal edilmesi.

 

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Okan TUNA

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

Prof.Dr. Ercan AKPINAR   

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ

 

Prof.Dr. Aylin ALIN 

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ 

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Metin YAMAN 

 

Prof.Dr. Asım Oktay ERGENE

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ESER

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL      

 

Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK

 

Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Doç.Dr.Gökşin Nilüfer DEMİRCİ

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU  

 

Doç.Dr. Figen KANGALGİL

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK    

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN  

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ 

 

Öğr.Gör. Nurcihan TAŞKIN

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU   

 

 

Üniversite Senatosu 01.07.2020 Cuma günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

Edebiyat Fakültesi Prof.Dr. Remzi YAĞCI’nın görevli olması nedeniyle yerine Prof.Dr. Engin AKDENİZ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU’nun görevli olması nedeniyle yerine Doç.Dr. Gökşin Nilüfer DEMİRCİ, Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Ali TOPAL’ın görevli olması nedeniyle yerine Doç.Dr. Figen KANGALGİL, Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdür V. Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK’in yıllık izinli olması nedeniyle yerine Öğr.Gör. Nurcihan TAŞKIN katıldı.

Denizcilik Fakültesi Senato Temsilcisi Prof.Dr. Okan TUNA’nın görevli olması nedeniyle, Fen Fakültesi Senato Temsilcisi Prof.Dr. Muhammed DENİZ sağlık mazereti nedeniyle, İlahiyat Fakültesi Senato Temsilcisi Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ yıllık izinli olması nedeniyle, Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi Prof.Dr. Talip GÜNGÖR görevli olduğundan, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Senato Temsilcisi Prof.Dr. Yusuf Gümüş kronik idari izinli olduğundan katıldı.

 

KARAR 2- 18/02/2020 tarihli ve 532/03 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile belirlenen Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine 2020-2021 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenciler için sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin konu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

18/02/2020 tarihli ve 532/03 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile belirlenen Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine 2020-2021 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenciler için sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 3 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı takvimi ve başvuru koşullarının belirlenmesine ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı takvimi ve başvuru koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 10.06.2020 tarihli ve 3179 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 5 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Girişimcilik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 10.06.2020 tarihli ve 3179 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Girişimcilik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 6 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Yöneticiler İçin Sayısal Yöntemler Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 10.06.2020 tarihli ve 3179 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Yöneticiler İçin Sayısal Yöntemler Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Doktora Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 17.06.2020 tarihli ve  E.49897 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 8 Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Eğitimde Bilişim Teknolojileri Doktora Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 17.06.2020 tarihli ve  E.49897 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Eğitimde Bilişim Teknolojileri Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARARDokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45’inci maddesine altıncı fıkra eklenmesine ilişkin konu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45’inci maddesine aşağıda yer alan altıncı fıkranın eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

“Diğer hükümler

MADDE 45 –

(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

 

KARAR 10 Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 19.06.2020 tarihli ve  E.50676 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 11 Sosyal Bilimler Enstitüsü bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 10.06.2020 tarihli ve  3192 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sosyal Bilimler Enstitüsü bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 15.05.2020 tarihli ve 2/2 sayılı kararı ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 12 Fen Fakültesi lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 23.06.2020 tarihli ve  E.52096 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Fen Fakültesi lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 18.06.2020 tarihli ve 291/1-2-3-4-5-6 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13 Sağlık Bilimleri Enstitüsü bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 25.06.2020 tarihli ve E.53119 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 23.01.2020 tarihli ve 1/2 sayılı kararı ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 14 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 23.06.2020 tarihli ve 463 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 28.01.2020 tarihli ve 171/1-2-3 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15 Üniversitemiz Senatosunca dağılımı yapılan ve 23.05.2020 tarihinde ilan edilen müracaatlar Üniversitemiz öğretim üyeleri arasından gerçekleştiğinden ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına dair 22.05.2020 tarihli ve 2020/235 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca atama sayısı sınırlamalarına tabi olmamaları nedeniyle atama izni dağılımlarının iptal edilmesi konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Senatosunca dağılımı yapılan ve 23.05.2020 tarihinde ilan edilen müracaatlar Üniversitemiz öğretim üyeleri arasından gerçekleştiğinden ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına dair 22.05.2020 tarihli ve 2020/235 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca atama sayısı sınırlamalarına tabi olmamaları nedeniyle 20.04.2020 Tarihli Üniversitemiz Senatosunda dağılımı yapılan aşağıda yer alan kadroların atama izin dağılımlarının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/ PROGRAMI

UNVANI

ADET

İşletme Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

İşletme Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1