01.07.2014/427

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.07.2014
Toplantı Sayısı : 427

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı açılması.
 3. Sosyal Bilimler EnstitüsüPsikoloji Anabilim Dalı bünyesinde % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere Psikoloji Doktora Programı açılması.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) programının kapatılması.
 5. Hukuk Fakültesi’nin öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 7. Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeyer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması
 9. 2013-2014 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminde Buca Eğitim Fakültesi’ne ait tarihlerde değişiklik yapılması
 10. Buca Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kabul koşullarının 2. maddesinde değişiklik yapılması.
 11. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 12. Üniversitemiz ile Fransa Korsika Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Doç.Dr. Koray ATİLA
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
 
Yrd.Doç.Dr. Emin ELMACI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. Tolga ELBİR
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Atilla AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 01.07.2014 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yasemin Arbak, Prof.Dr. Hakkı Kişi, Prof.Dr. Kamil Tüğen, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Doç.Dr. Koray Atila ve Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Kemal Arı, görevli mazeretli olması nedeniyle Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Emin Elmacı toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11. ve 12. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.           
KARAR 3- Sosyal Bilimler EnstitüsüPsikoloji Anabilim Dalı bünyesinde % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere Psikoloji Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.            
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) programının kapatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 5- Hukuk Fakültesinin öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 13.05.2014 tarih ve 05/01-02 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme Bölümü ile Kamu Yönetimi Bölümü öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 21.05.2014 tarih ve 03/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin KonservatuvarKurulu’nun  26.03.2014 tarih ve 03/08-09-10-11-12 sayılı, 27.05.2014 tarih ve 04/05-06 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeyer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 23.05.2014 tarih ve 03/16 sayılı, 29.11.2013 tarih ve 04/04 sayılı, 18.06.2014 tarih ve 04/03 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 2013-2014 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminde Buca Eğitim Fakültesi’ne ait tarihlerde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.         

Kurum/İletişim

Sekin Kayıt

Kapanan Derslerin

Yerine Ders Seçimi

Dersler

Final Sınavları

Buca Eğitim Fak.

07.07.2014-09.07.2014

11.07.2014

14.07.2014-22.08.2014

18.08.2014-22.08.2014

KARAR 10- Buca Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kabul koşullarının 2. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Başvuru Ve Kabul Koşulları
2.  Başvuran adaylar program ve sınıflar itibari ile belirlenen kontenjanlar dâhilinde genel not ortalaması yüksek olan adaydan başlamak üzere yerleştirilir. Genel not ortalamasının eşit olması halinde alt dönemden dersi olmayan adaya öncelik verilir. Bu iki kritere göre yapılan sıralamada da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.
KARAR 11- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oyçokluğu (43 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 12- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Fransa Korsika Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.