01.05.2001/273

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.05.2001
Toplantı Sayısı : 273

GÜNDEM        :

1-    Geçen toplantı tutanağı.

2-    2001-2002 ön kayıt özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları.

3-    Devlet Konservatuvarı  Hazırlayıcı Birimlerine 2001-2002 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları.

4-    2000-2001 öğretim yılı Yaz Okulu akademik takvim taslağı.

5-    Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Temel Yabancı Diller ve Modern Diller Bölümlerinin açılması teklifi.

6-    Buca Eğitim Fakültesi Resim ve Müzik Öğretmenliği Giriş Sınavları Yönergesi değişikliği.

7-    Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması.

8-    Buca Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı öğretim planında değişiklik yapılması.

9-    Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması.

10-           Lisansüstü öğretim öğrencilerinin tez danışmanı değişikliği konusunun görüşülmesi.

11-           Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu ile Hogeschool Van Arnhem en Nijmegen, Sağlık ve Sosyal Çalışmalar Fakültesi, Hollanda arasındaki İşbirliği Protokolü.

Toplantıda Bulunanlar                                  Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI                                     Prof.Dr. Feza AKGÜR
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN                               Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN                         Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof.      Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.      Yüksel USLAY
Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN
Prof.      Sevim ÇİZER
Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
Prof.Dr. Sadık ACAR
Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ
Prof.Dr. Hasan NERAD
Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN
Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN
Prof.Dr. Ergün AYBARS
Prof.Dr. Mustafa ERGÜN
Prof.Dr. Erdoğan FIRAT
Prof.Dr. Reşide KABADAYI
Prof.Dr. Cahit HELVACI
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Mehmet ALAKAVUKLAR
Prof.Dr. Gül GÜNER
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
Doç.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. A.Müfit BAYRAŞA
Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN
Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY
Prof.Dr. Nedim ÇAKIR
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Senatosu 01.05.2001 Salı  günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı  başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin  katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Nur Olgun görevli olduğu için Müdür Vekili Prof.Dr. Mehmet Alakavuklar toplantıya katıldı.

Prof.Dr. Feza Akgür ve Prof.Dr. Oğuz Adanır görevli Prof.Dr. Z.Candan Algun mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 2001-2002 öğretim yılında Önkayıt-Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile Üniversitemize bağlı kurumlara alınacak öğrencilerin Önkayıt-Yetenek Sınavı ve Kesin Kayıt tarihleri ile koşullarının belirlenmesine ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2001-2002 öğretim yılında Önkayıt-Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile Üniversitemize bağlı kurumlara alınacak öğrencilerin Önkayıt-Yetenek Sınavı ve Kesin Kayıt tarihleri ile koşullarının ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3 Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2001-2002 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının belirlenmesine ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2001-2002 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4 Üniversitemize bağlı kurumlarımızda Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 3.maddesi gereğince 2001 yaz aylarında yaz öğretimi yapılması ve 2000-2001 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin belirlenmesine ilişkin teklifler incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Buca Eğitim Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2001 yaz aylarında yaz öğretimi yapılmasının kabulüne ve 2000-2001 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin aşağıdaki şekilde  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Kurumu Ön Kayıt    Kesin Kayıt   Dersler Final Sınavları 
Yabancı Diller Y.O. 18.06.01-19.06.01 20.06.01-22.06.01 25.06.01-02.08.01 02.08.01
Mühendislik Fakültesi 09.07.01-11.07.01 16.07.01-18.07.01 23.07.01-31.08.01 27.08.01-31.08.01
Fen-Edebiyat Fakültesi   09.07.01-11.07.01 16.07.01-18.07.01 23.07.00-31.08.01 27.08.01-31.08.01 
İşletme Fakültesi 09.07.01-13.07.01 16.07.01-18.07.01 23.07.01-24.08.01 27.08.01-31.08.01
Deniz İşl. Ve Yön. Y.O. 09.07.01-13.07.01 16.07.01-18.07.01 23.07.01-24.08.01 27.08.01-31.08.01
Buca Eğitim Fakültesi 09.07.01-13.07.01 18.07.01-23.07.01 30.07.01-10.09.01  

* 2 ve 3 kredi saatlik dersleri                  4 hafta,
   4-5 ve daha fazla kredideki dersleri       6 hafta,
yürütülecektir. Bu süreye sınavlar dahildir.

KARAR 5 Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Temel Yabancı Diller ve Modern Diller Bölümlerinin kurulmasına ilişkin Müdürlüğün teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Yabancı Diller Hazırlık Bölümü ile Modern Diller Bölümünün kurulmasının uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6 Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı “Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi” ile Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı “Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi”nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Buca Eğitim Fakültesi’nin 13.04.2001 tarih ve 5/1-2 sayılı Fakülte Kurul Kararları incelendi.

Görüşmeler sonunda;

  1. a)Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı “Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi”nin 3., 4. ve 5.maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına, 7.maddeden itibaren ekte belirtilen yeni maddeler konulmasına ve ilave edilen maddelerden sonra gelen madde numaralarının birbirini takip edecek şekilde yeniden düzenlenmesine,
  2. b)Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı “Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi”nin 3.ve 9.maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

  1. a)Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılarak 2001-2002 öğretim yılından itibaren öğrencilere uygulanmasına,
  2. b)Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim planında ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2001-2002 öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrencilere uygulanmak üzere ekteki şekilde değişiklik yapılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8 Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı öğretim planında ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2001-2002 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2001-2002 öğretim yılından itibaren birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilere uygulanmak üzere ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10 Lisansüstü öğretim öğrencilerinin tez danışmanı değişikliği konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Lisansüstü öğretim öğrencilerinin tez danışmanı değişikliği konusunda işlem yapmanın Rektörlük Makamının yetkisinde olduğuna karar verildi.

KARAR 11 Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu ile Hogeschool Van Arnhem en Nijmegen, Sağlık ve Sosyal Çalışmalar Fakültesi, Hollanda arasında yapılacak akademik işbirliğine ilişkin hazırlanan protokol taslağı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu ile Hogeschool Van Arnhem en Nijmegen, Sağlık ve Sosyal Çalışmalar Fakültesi, Hollanda arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokol çerçevesinde işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.