01.04.2020/538

Yayınlanma Tarihi: 12-06-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.04.2020                                                                             Toplantı Sayısı : 538

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. İlhan ÖZTOP    

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Övünç BARDAKOĞLU

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Senatosu 01.04.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 1 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Yusuf Gümüş görevli olduğu için toplantıya katılamadı.

Prof.Dr. Nur Olgun mazeretli olduğu için toplantıya Müdür Vekili Prof.Dr. İlhan Öztop katıldı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

 

KARAR  2- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi incelendi.

Görüşmeler Sonunda;

1- Uzaktan öğretim yolu ile yürütülen tüm derslerin yıl içi başarısının değerlendirilmesinde öncelikli olarak ödev vb. değerlendirme yönteminin uygulanmasına,

2- Uzaktan öğretim yolu ile yürütülen ancak ödev vb. yöntemler ile değerlendirilemeyen derslerin ara sınavlarının 01-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına,

3- Uzaktan  öğretim  yolu  ile  yürütülemeyen  derslerin (eksik yapılan dersler dahil) ve  bu  derslerin  ara sınavlarının (ödev vb. dahil) 15 Haziran-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında yoğunlaştırılarak yapılmasına,

4-Tüm yıl sonu ve bütünleme sınavlarının 04-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

5- Akademik Takvimde belirlenen tarihler dikkate alınarak tüm sınavların tarih ve saatlerinin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek duyurulmasına,

6- Tıp Fakültesi Akademik Takviminin ekteki şekilde belirlenmesine

oy birliği ile karar verildi.